Ilmastopaneelin raportti muistuttaa elinympäristön heikentymisestä – ”Luonnonsuojelu on ilmastoteko”

Globaali metsäkadon hillintä on yksi IPCC:n tunnistamista parhaista keinoista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Globaali metsäkadon hillintä on yksi IPCC:n tunnistamista parhaista keinoista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. (Kuva Fotolia)

Tärkeimpiä maankäyttösektorin ilmastotekoja on pysäyttää metsäkato ja metsien laadun heikkeneminen.

ILMASTONMUUTOS Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tutkijoiden mukaan ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan lisää luonnonsuojelua. Uusi raportti muistuttaa, että maaekosysteemit ja biodiversiteetti ylläpitävät ihmisten hyvinvointia.

Ilmastokriisi näkyy IPCC:n mukaan jo elinympäristöjen heikentymisenä, maatalouden satotappioina, lajiston levinneisyysalueiden muutoksina ja vesipulana. Toisaalta luonto tarjoaa ratkaisuja kuumenemisen hillintään.

– Ilmastopaneelin raportti vahvistaa, että luonnonsuojelu on ilmastoteko. Esimerkiksi metsiä ja soita suojelemalla sekä ennallistamalla voidaan hillitä yhtäaikaa ilmastokriisiä ja luonnon monimuotoisuuden hupenemista, sanoo Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Raportin mukaan tärkeimpiä maankäyttösektorin ilmastotekoja on pysäyttää metsäkato ja metsien laadun heikkeneminen, soiden suojelu ja siirtyminen kasvispainotteiseen ruokavalioon. Uusi raportti nostaa esiin soiden ja kosteikkojen tärkeyden.

Suomen suoalasta runsaasti yli puolet on menettänyt luonnontilansa ojitusten myötä ja turpeen polton päästöt kasvoivat viime vuonna. Ilmastonmuutoksen edetessä soiden ainutlaatuinen kyky sitoa hiiltä, tasata tulvahuippuja ja tarjota koti lajistolle tulee yhä tärkeämmäksi. Luonnonsuojeluliitto on vaatinut jo pitkään, että turpeen kaivuu ja poltto on lopetettava. Tämä tulisi tehdä jo vuoteen 2025 mennessä.

– Suomen hallituksen tulee selkeästi linjata, että turvepohjaisissa metsissä siirrytään jatkuvaan kasvatukseen. Metsätalouden tuet tulisi ohjata ilmaston ja puhtaan ympäristön tukemiseen. Esimerkiksi ojitusten tukeminen verovaroin on lopetettava. Turpeenpolton verotuki tulisi poistaa budjettineuvotteluissa, vaatii suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Globaali metsäkadon hillintä on yksi IPCC:n tunnistamista parhaista keinoista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Metsäkadolla tarkoitetaan metsien muuttumista esimerkiksi laidunalueiksi tai rakennetuksi ympäristöksi.

– EU:n puheenjohtajamaana Suomella on mahdollisuus vauhdittaa unionin laajuisia toimia metsäkadon pysäyttämiseksi, Aho huomauttaa.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli julkaisee kokoomaraportteja ilmastonmuutoksesta. Tuore erikoisraportti käsittelee maankäyttösektoria. Vuonna 2018 ilmastopaneeli julkaisi erikoisraportin 1,5 asteen lämpenemisestä ja tänä vuonna julkaistaan vielä syyskuussa erikoisraportti liittyen meriin.

Lue myös: Ilmastonmuutos heilauttaa petojen ja saaliiden suhteita – uusia lajeja leviää pohjoiseen

Kommentoi Facebookissa