Ilves katosi aikoinaan lähes kokonaan Suomesta – nyt poikkeusluvalla saa pyytää yli 400 yksilöä

Kuudentoista prosentin metsästysverotuksella ilvesten määrä pysyisi luultavasti samansuuruisena.

Kuudentoista prosentin metsästysverotuksella ilvesten määrä pysyisi luultavasti samansuuruisena. (Kuva Fotolia)

Metsästyksen tavoite on ilveskannan kasvun taittaminen ja kannan tasaisempi jakautuminen.

METSÄSTYS Suomen Metsästäjäliitto kertoo, että ilves on aina ollut suosittu turkiseläin tuuhean turkkinsa vuoksi. Aikoinaan 1880-luvulla sitä metsästettiin Suomessa runsaasti, vuosittaiset saalismäärät nousivat jopa 500 yksilöön.

Kanta romahti, ja 1920-luvulla ilves oli lähes hävinnyt maastamme. Ilveksiä oli 1960- ja 70-luvuilla vain muutamia kymmeniä yksilöitä ja laji rauhoitettiin, jolloin kanta lähti jälleen nousuun. Nykyään ilvestä pyydetään luvanvaraisesti.

Suomen riistakeskus on nyt myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle. Kannanhoidollisen metsästyksen pidempiaikainen tavoite on ilveskannan kasvun taittaminen ja kannan tasaisempi jakautuminen.

Kokonaisuudessaan ilveskannan kasvu on taittunut ja kanta pieneni edellisvuodesta. Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 404 ilveksen pyytämiseen. Lupamäärä on sama kuin edellisvuonna. Lupien kohdentamisessa on painotettu alueita, joilla ilveskanta on tihein ja kanta-arvio kasvanut. Tällä perusteella lupamäärä kasvoi Pohjois- ja Etelä-Savon alueilla.

Erityishuomion lupien kohdentamisessa saivat metsäpeurojen vasonta-alueet sekä MetsäpeuraLife-hankkeen siirtoalue.  MetsäpeuraLIFE on seitsemän vuoden eli vuosien 2016–2023 mittainen metsäpeuran kannanhoitohanke, jonka keskeisimpänä tavoitteena on palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle.

Metsästyksen suuntaamisen Kainuun peura-alueelle odotetaan myös vähentävän poronhoitoalueelle vaeltavien ilvesten määrää ja porovahinkoja.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti on ollut mahdollista 1.10. alkaen. Suomen riistakeskus myönsi ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueelle jo aiemmin syksyllä.

Kommentoi Facebookissa