Ilveskanta on edelleen hienoisessa laskussa – suurimpana syynä metsästys

Kuudentoista prosentin metsästysverotuksella ilvesten määrä pysyisi luultavasti samansuuruisena.

Kuudentoista prosentin metsästysverotuksella ilvesten määrä pysyisi luultavasti samansuuruisena. (Kuva Fotolia)

Suomessa arvioidaan olevan lähes 2 500 yli vuoden ikäistä ilvestä.

LUONTO Uusimman arvion mukaan vuonna 2014 alkanut ilveskannan laskusuunta jatkuu. Kanta on pienentynyt edellisvuodesta noin viisi prosenttia. Ennen metsästyskautta 2017–2018 Suomessa arvioidaan olevan 2 355–2 495 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Monin paikoin Suomea ilveskannan lasku on ollut loivaa tai kanta on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Eniten ilveskanta on pienentynyt Suomen riistakeskuksen alueista Oulun poronhoitoalueen ulkopuolisessa osassa, Kainuussa sekä Keski-Suomessa. Kanta on kuitenkin kasvanut selvästi Pohjois- ja Etelä Savossa sekä hieman Kaakkois-Suomessa.

Ilveskannan laskusuunnan taustalla on todennäköisesti merkittävimpänä syynä viiveellä näkyvä metsästyskuolleisuus. Ilvesten luontaisessa kuolleisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Kanta-arvio pohjautuu petoyhdyshenkilöiden 1.9.2016–28.2.2017 kirjaamien pentuehavaintojen ja erillisten lumijälkilaskentojen pohjalta tehtyyn arvioon pentueiden määrästä. Ilvespentuehavaintoja kirjattiin yhteensä noin 4930, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta saman verran kuin kaksi vuotta aikaisemmin.

Arviossa ei ole mukana Ahvenanmaan pentuehavaintoja. Se ei myöskään sisällä arviota touko-kesäkuussa 2017 syntyneistä pennuista.

Havaintoihin pohjautuvan kanta-arvion lisäksi Luonnonvarakeskus on arvioinut ennustemallin avulla ilveskannan kehitystä vuoteen 2020 asti eri metsästysverotusasteilla. Mallin mukaisesti kuudentoista prosentin metsästysverotuksella ilvesten määrä pysyisi samansuuruisena kuin arviovuonna.

Kommentoi Facebookissa