Irakiin, Afganistaniin ja Somaliaan vapaaehtoisesti palaavien tuki nousee – käteistä rahaa 1500 euroa

Yölliset palautuslennot Euroopasta Afganistaniin ovat olleet kiistelyn ja mielenosoitusten kohteina.

Yölliset palautuslennot Euroopasta muun muassa Afganistaniin ovat olleet kiistelyn ja mielenosoitusten kohteina. (Kuva AOP)

Aikuisille ja perheen mukana palaaville lapsille myönnetään eri määrä tukea.

TURVAPAIKANHAKIJAT Vapaaehtoisen paluun tuella palaaville turvapaikanhakijoille maksettavan paluuavustuksen määrä nousee. Korotetut avustukset astuvat voimaan ensi maanantaina 25.9.2017 ja ne ovat voimassa vuoden 2018 loppuun.

Käteistuen määrä vaihtelee sen mukaan, mihin maahan on palaamassa. Aikuisille ja perheen mukana palaaville lapsille myönnetään eri määrä tukea. Vapaaehtoisen paluun tuki sisältää korvauksen matka- ja muuttokustannuksista, sekä avustuksen, joka on tarkoitettu tueksi, kun aloitetaan uudelleen kotoutuminen kotimaahan. Avustus voi olla joko käteistä rahaa tai hyödyketukea.

Käteisenä maksettavan paluuavustuksen määrä nousee kategorian A maihin palaaville. Lisäksi hyödyketuen määrä nousee kaikkiin paluumaihin, ja korotettua käteistukea voi jatkossa saada aiempaa enemmän. A-kategorian maita ovat muun muassa Afganistan, Irak, Somalia ja Sudan.

Käteisavustus nousee niin, että tuhannen euron normaaliavustus nousee 1 500 euroon, lapsen 600 euron avustus 750 euroon. Muiden kategorioiden maihin myönnettävät käteisavustukset säilyvät ennallaan.

Hyödyketukea voidaan maksaa maanantaista alkaen 2 500 euroa aikuiselle palaajalle, tästä 200 euroa annetaan käteisenä lähdön yhteydessä sekä 1 500 euroa lapselle, tästä 100 euroa annetaan käteisenä lähdön yhteydessä. Hyödyketuen voi saada käteistuen sijasta.

Hyödyketuella tarkoitetaan erilaisia palveluita tai tarvikkeita, kuten avustamista työpaikan hankkimisessa, oman yrityksen perustamisessa, koulutukseen hakeutumisessa tai asunnon etsimisessä. Hyödyketuki räätälöidään palaajan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti ja sitä ei ole tarjolla kaikkiin paluumaihin.

Lisäksi voi hakea korotusta tukeen, jos siihen on erityisiä syitä, kuten vaikea sosiaalinen tilanne tai sairaus. Korotettu avustus on maasta riippumatta enintään 2 000 euroa aikuiselta ja 1 000 euroa lapselta.

Avustuksen voi saada korotettuna vain, jos palaajalla on sisäministeriön asetuksen mukainen peruste saada tukeen korotusta. Avustus voidaan myöntää korotettuna, jos se on perusteltua hakijan iän, vamman, sairauden, perhetilanteen tai muun henkilökohtaisen syyn vuoksi taikka jos hakija on ihmiskaupan uhri.

  • Lähde Migri

A-kategorian maat

Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Djibouti, Etelä-Sudan, Etiopia, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Irak, Jemen, Kambodza, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon Demokraattinen tasavalta, Korean Demokraattinen Kansantasavalta, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mosambik, Myanmar, Nepal, Niger, Päiväntasaajan Guinea, Ruanda, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tadzikistan, Tansania, Togo, Tšad, Uganda ja Zimbabwe.

Kommentoi Facebookissa