Itämeren kalojen ”lastenhuoneen” kartoitus alkoi rannikon lahdissa

Kenttätyöt on nyt aloitettu ja kesän aikana fladakartoittajia vesipyydyksineen työskentelee Pohjanmaan rannikkoalueella.

Kenttätyöt on nyt aloitettu ja kesän aikana fladakartoittajia vesipyydyksineen työskentelee Pohjanmaan rannikkoalueella. (Kuva Miia Honka)

Kvarken flada -hankkeessa selvitetään, miksi rannikon suojaisat vesialueet ovat erityisen tärkeitä.

LUONTO Kevätkutuiset kalat ovat juuri käyneet kudulla matalissa merenlahdissa, fladoissa ja kluuveissa. Myös Metsähallituksen Kvarken flada -hankkeen kartoittajat ilmestyvät Pohjanmaan rannikolle. Kohteena ovat fladat, joiden merkitys kevätkutuisten kalojen kutu- ja poikastuotantoalueena on suuri. Flada on kaislikkoinen merenlahti, lahdesta altaaksi muodostuva vesialue, joka on yhteydessä mereen.

Hankkeessa selvitetään, miksi tietyt fladat ovat erityisen hyviä kalojen lisääntymispaikkoja. Entä mikä on muuttavien lepakoiden lentoreitti ja ajoittuuko se ajankohtiin, jolloin fladoissa on paljon hyönteisiä?

Kenttätyöt on nyt aloitettu ja kesän aikana fladakartoittajia työskentelee Pohjanmaan rannikkoalueella. Paikkatietoanalyysien avulla on valittu kartoitettavaksi yhteensä 48 matalaa merenlahtea, joita tutkitaan tarkemmin kesän aikana. Näistä lahdista 30 on Suomen puolella, pohjoisen Luodosta etelään Kristiinankaupunkiin. Samaan aikaan vastaavia kartoituksia toteutetaan myös Ruotsissa.

Lepakkodetektorilla selvitetään, mikä on muuttavien lepakoiden lentoreitti.
Lepakkodetektorilla selvitetään, mikä on muuttavien lepakoiden lentoreitti. (Kuva Roosa Mikkola)

Hankkeessa on jo kerätty tietoa fladaan kudulle nousevien kalojen määrästä ja lähiviikkojen aikana kartoitetaan ahvenen ja hauen pienpoikasten esiintymistä. Myöhemmin kesällä selvitetään alueiden merkitystä muille lajeille, kuten muuttaville lepakoille. Fladoista kerätään myös taustatietoja esimerkiksi vedenalaisesta kasvillisuudesta ja lämpötilasta.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että fladat ja kluuvit ovat elintärkeitä kevätkutuisille kaloille, mutta myös muille lajeille kuten, hyönteisille, linnuille sekä lepakoille. Kvarken Fladan tarkoitus on selvittää, miten me ihmiset voimme varmistaa, että lahdet säilyttävät ominaisuutensa myös tulevaisuudessa.

Fladoja voidaankin kutsua Itämeren lastenhuoneeksi. Kaloilla pienikin lisääntymisalue voi tuottaa kalakannan laajalle alueelle. Vaikka yksittäiset fladat ovat usein pieniä, niiden suuri yhteismäärä erityisesti Merenkurkun alueella tekee niistä tärkeän luontotyypin. Hankkeessa tuotettavaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi fladojen ja kalojen lisääntymisalueiden kunnostuksia suunniteltaessa.

Kommentoi Facebookissa