Jätevesitutkimus paljastaa: amfetamiinia käytetään ennätyksellisesti – kokaiinin käyttö moninkertaistunut

Huumeiden käyttöä mitataan suurimpien kaupunkien jätevedestä.

Huumeiden käyttöä mitataan suurimpien kaupunkien jätevedestä. (Kuva Fotolia)

Amfetamiini on keskeinen huumausaine koko Suomessa ja käyttömäärät ovat suurimmat mitä on mitattu.

HUUMAUSAINEET Amfetamiinin käyttömäärät kasvoivat Suomessa vuonna 2018 ennätyslukemiin, selviää THL:n jätevesitutkimuksen tuloksista.

– Amfetamiini on keskeinen huumausaine koko Suomessa. Vuoden 2018 käyttömäärät ovat suurimmat, mitä on koskaan jätevesitutkimuksessa kansallisesti mitattu, sanoo oikeustoksikologiayksikön päällikkö Teemu Gunnar THL:stä.

Kokaiinin käyttö on myös edelleen lisääntynyt, erityisesti eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa. Vuodesta 2012 vuoteen 2018 kokaiinin käyttö on moninkertaistunut.

– Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kokaiinin käyttömäärät ovat jo samaa luokkaa kuin ekstaasin, jonka käytön kasvu on viime vuosina tasaantunut. Etelä-Suomen suurten kaupunkien ulkopuolella kokaiinin käyttö on edelleen huomattavasti harvinaisempaa, toteaa puolestaan kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää THL:stä.

Verrattaessa läntisen tai keskisen Euroopan maihin – tai muihin Pohjoismaihin – kokaiinin käytön suhteellinen osuus huumeiden kokonaiskäytöstä on Suomessa edelleen melko pieni.

Kymmenen kaupungin yhteenlasketut vuosittaiset huumeiden käyttömäärät kilogrammoissa vuodesta 2012 vuoteen 2018.
Kymmenen kaupungin yhteenlasketut vuosittaiset huumeiden käyttömäärät kilogrammoissa vuodesta 2012 vuoteen 2018. (Kaavio THL)

– Metamfetamiinin käyttö väheni viime vuonna edelleen useimmissa kaupungeissa vuoden 2016 ennätyksellisistä määristä palautuen lähelle ennen vuotta 2016 mitattuja matalampia lukuja. Metamfetamiinin käytössä on kuitenkin edelleen suuria alueellisia eroja ja ajallista vaihtelua, Kankaanpää sanoo.

Pidemmällä aikavälillä stimulanttihuumeiden yhteenlasketuissa käyttömäärissä on merkittävää kasvua. Kehityksessä on merkittäviä eroja kaupunkien välillä. Eri puolilla Suomea on alueita, joilla stimulanttihuumeiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Eniten niitä käytetään kuitenkin Etelä-Suomessa.

– Stimulanttihuumeiden käyttömäärät ovat kokonaisuudessaan lisääntyneet olennaisesti Suomessa vuodesta 2012, josta lähtien väestötason huumeiden käyttöä on systemaattisesti kartoitettu jätevesitutkimusten avulla, Gunnar sanoo.

THL:n tekemä jätevesitutkimus tuottaa tietoa huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Huumeiden käyttöä mitataan suurimpien kaupunkien jätevedestä. Vuonna 2018 tutkimukseen osallistui 23 kaupunkia lähialueineen. Näistä yhdeksän oli mukana ensimmäistä kertaa.

Tutkimuksen väestöpohja on noin 55 prosenttia koko Suomen väestöstä. THL vastaa Suomen osuudesta Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen EMCDDA:n vuosittain julkaisemassa kansainvälisessä jätevesitutkimuksessa.

Lue myös: Lääkkeiden väärinkäyttö lisääntyy varsinkin 25–34-vuotiailla – mutta asiaa tutkitaan vain vähän

Kommentoi Facebookissa