Jättifirman syytteet nurin – lipeä poltti lämpökattilaa puhdistaneen työntekijän polvet

Käräjäoikeudessa puitu onnettomuus tapahtui, kun lämpökattiloita puhdistettiin tuhkasta. (Kuvituskuva Fotolia)

Myös työnjohtoportaan henkilöiden syytteet kaatuivat tai heidät jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

TYÖTURVALLISUUS Metsäteollisuusjätti UPM sekä useampi työnjohtoportaan henkilö saivat syytteet työturvallisuusrikoksesta. Pirkanmaan käräjäoikeudessa syyte ei menestynyt. Lähes kaikkien vastaajien kohdalla syyte hylättiin.

Onnettomuus tapahtui UPM:n Korkeakosken sahalla joulukuussa 2019. Siellä puhdistettiin lämpökattiloita tuhkasta. Määräysvaltaa sahalla käyttää UPM, mutta Lassila & Tikanoja hoiti kattiloiden puhdistamisen alihankintana.

Lämpökattilan kytypalo sammutettiin vedellä. Kattilan pohjalle muodostui tuhkalietettä, jossa oli syövyttävää lipeää. Kun kattila oli ahdas, työntekijä joutui työskentelemään konttaamalla.

Ryömittyään kattilasta ulos työntekijä huomasi polvissaan palovammoja. Lipeä oli aiheuttanut vammat. Niitä yritettiin hoitaa ensin paikan päällä ruiskuttamalla vammoihin vettä. Hoito jatkui terveyskeskuksessa ja lopulta työntekijä toimitettiin hoitoon Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

Neljä UPM:n ja Lassila & Tikanojan työntekijää sai syytteet vamman tuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta. Yhden osalta syyttäjä luopui syytteestä jo ennen oikeudenkäyntiä. Syyttäjän mielestä työntekijää ei ollut riittävästi perehdytetty työhön.

– Vaaran torjumiseksi ei tehty mitään toimia, sanoi syyttäjä.

Syyte luettiin myös UPM:lle, ja syyttäjä vaati metsäjätille 50 000–70 000 euron yhteisösakkoa. UPM:n syyte hylättiin, samoin vaatimus yhteisösakosta. Valtio määrättiin korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluja 10 823 euroa.

Yksi Lassila & Tikanojan päällikkö todettiin syylliseksi työturvallisuusrikokseen, mutta hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Teko oli niin vähäinen. UPM:n työnjohtajan katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Myös hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

Yhden pomon syyte hylättiin kokonaan. Valtio määrättiin maksamaan miehen oikeudenkäyntikuluja 12 613 euroa.

Lue myös: Lipeä poltti polvet – metsäteollisuusjätille syyte työsuojelurikoksesta

Kommentoi Facebookissa