Joka kolmas lukiolaisista tekee myös töitä – joka neljännelle tuottaa kouluvälineiden hankinta taloudellisia vaikeuksia

Yli kolmasosan opinnot ovat hidastuneet oman motivaation ja uupumuksen takia.

Yli kolmasosan opinnot ovat hidastuneet oman motivaation ja uupumuksen takia. (Kuvituskuva Fotolia)

Lukiolaisbarometrin mukaan opiskelu koetaan merkitykselliseksi, mutta opinnot henkisesti raskaiksi.

OPISKELU Historian ensimmäinen Lukiolaisbarometri on julkaistu tänään. Lukiolaisbarometrissa selvitettiin lukiolaisten arkea ja kokemuksia erityisesti kolmen eri teeman kautta, joita ovat opiskelu, vapaa-aika ja tulevaisuus.

Lukiolaisbarometrin mukaan opiskelu oppilaitoksessa koetaan hyväksi ja merkitykselliseksi, mutta 40 prosenttia lukiolaisista ilmoitti kokevansa opinnot henkisesti raskaiksi. Vain joka viides kokee, ettei heidän opiskelunsa ole hidastuneet minkään tekijän takia. Yli kolmasosan opinnot ovat hidastuneet oman motivaation ja uupumuksen takia.

Noin joka kolmas lukiolaisista tekee tai on tehnyt töitä opiskelun ohella. Joka neljännelle lukiolaiselle ja heidän perheelleen kouluvälineiden hankinta tuottaa taloudellisia vaikeuksia.

Lukiolaisten vapaa-ajan harrastukset jakautuvat voimakkaasti sukupuolten mukaan. Noin 80 prosenttia lukiolaisista urheilee vähintään kerran viikossa. Miehistä yli 80 prosenttia ilmoitti pelaavansa digitaalisia pelejä, kun naisten osuus oli hieman alle 40 prosenttia. Naiset harrastavat miehiä monipuolisemmin erilaisia harrastuksia. Naisista lähes puolet ilmoitti lukevansa vapaa-ajalla, miehistä joka neljäs.

Lukiolaiset ovat aikeissa kirjoittaa keskimäärin viisi ainetta. Suosituimpia kirjoitettavia aineita ovat englanti, matematiikka, toinen kotimainen kieli, fysiikka, kemia ja biologia. Viidennes lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista tietää mitä alaa aikovat opiskella. Suosituimmat alat ovat terveys ja hyvinvointi 31 prosentilla, yhteiskunnalliset alat 28 prosentilla ja kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet 27 prosentin osuudella.

Koko raportti koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta: nykyisiin opintoihin hakeutuminen, kokemukset opiskelusta ja opetuksesta, opintojen eteneminen, oppimisen digitalisaatio, jatko-opintoihin hakeutuminen, hyvinvointi ja vapaa-aika, toimeentulo ja asuminen sekä arvot ja asenteet.

Lukiolaisbarometri on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr:n tuottama selvitys, jossa on tutkittu lukiolaisten arkea ja kokemuksia heidän omasta näkökulmastaan. Lukiolaisbarometria ovat olleet toteuttamassa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Lukiolaisten Liitto ja Akava. Mukana yhteistyössä ovat Helsingin yliopisto ja Opetushallitus.

Lue myös: Vanhempien vähävaraisuus kaventaa nuoren valinnan mahdollisuuksia – Hyvä Joulumieli -keräys käynnistyy

Kommentoi Facebookissa