Joka kymmenes maksumuistutus lähetetään eläkeikäiselle

Köyhien eläkeläisten aseman helpottamiseen on eri tapoja, jotka voivat koskea sekä takuueläkettä että kansaneläkettä.

Köyhien eläkeläisten aseman helpottamiseen on eri tapoja, jotka voivat koskea sekä takuueläkettä että kansaneläkettä. (Kuva Fotolia)

Yli 70-vuotiaiden viiveet laskujen maksussa ovat kaksinkertaistuneet kolmessa vuodessa.

RAHA-ASIAT Laskuja erääntyy ja niitä peritään aikaisempaa tasaisemmin kaikenikäisiltä suomalaisilta, selviää tuoreesta Lindorff Analyysi -julkaisusta. Suhteellisesti eniten viiveet laskujen maksussa ovat yleistyneet yli 65-vuotiailla suomalaisilla. Tämän ikäisiä oli viime vuonna maksumuistutuksen saaneista suomalaisista jo yli 10 prosenttia, kun vastaava osuus kaksi vuotta aiemmin oli 6 prosenttia. Eniten viiveet ovat yleistyneet yli 70-vuotiailla.

– Seniorit ovat tunnollisia, ja pyrkivät hoitamaan maksut kuntoon ennen perintää aktiivisemmin kuin esimerkiksi nuoret aikuiset. Eläkeikäisten maksut erääntyvät hyvin monenlaisista syistä, rahavaikeuksien lisäksi myös muistisairauksien, sairaalajaksojen ja hoitokotiasumisen vuoksi, sanoo Lindorffin toimitusjohtaja Tuija Keronen.

Koko väestöön nähden maksuviiveet ovat senioreilla edelleen selvästi harvinaisempia kuin muissa ikäryhmissä. Kaikista 65-täyttäneistä suomalaisista Lindorffin maksumuistutuksen sai viime vuonna kolme prosenttia, kun vastaava osuus esimerkiksi 25–45-vuotiaista oli 12 prosenttia.

Viiveet laskujen maksussa painottuvat aiempaa nuorempiin ikäryhmiin.
Viiveet laskujen maksussa painottuvat aiempaa nuorempiin ikäryhmiin. (Kuva Lindorff Analyysi)

– Ikäihmisten määrän kasvaessa meidän pitäisi omaisina, vanhusten hoitajina ja yhteiskuntana kuitenkin miettiä, millä keinoilla voimme auttaa vanhuksia huolehtimaan maksuliikenteestään. Raha-asioiden hoito pitäisi nähdä osana vanhuksista huolehtimista, Keronen sanoo.

Viiveet laskujen maksussa painottuvat myös aiempaa nuorempiin ikäryhmiin. Eniten erääntyneistä laskuista muistutetaan 25–34-vuotiaita. Heidän osuutensa kaikista Lindorffin maksumuistutuksen saaneista suomalaisista oli nyt 24 prosenttia. Kaksi vuotta aiemmin maksumuistutuksia saivat eniten 30–39-vuotiaat, luku oli 25 prosenttia. Suhteessa väestöön kaikkein useimmin laskun maksu viivästyy 25–29-vuotiailla. Tämän ikäisistä suomalaisista 13 prosenttia sai viime vuonna Lindorffista yhden tai useamman maksumuistutuksen.

Lindorff Analyysissa tarkastellaan myös perintään siirtyneiden laskujen jakautumista eri ikäryhmissä sekä maksuaikoja perinnässä. Suomalainen maksoi eräpäivästä myöhästyneen laskun viime vuonna keskimääräin 44 päivää alkuperäisen eräpäivän jälkeen, kaksi päivää nopeammin kuin vuonna 2015.

Kommentoi Facebookissa