Joka neljäs kutsuntaikäinen mies on ylipainoinen – lihavuuden yleistyminen on kansanterveysongelma

Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyys on huolestuttavaa, koska lihavuus ja ylipaino jatkuvat usein aikuisikään.

Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyys on huolestuttavaa, koska ne jatkuvat usein aikuisikään. (Kuva Fotolia)

Ylipaino on yhteydessä tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ilmaantumiseen.

TERVEYS Kutsuntaikäisistä eli 17–18-vuotiaista miehistä 27 prosenttia oli vähintään ylipainoisia vuonna 2017, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Tutkimus pohjautuu perusterveydenhuollon avohoidon ilmoituksen Avohilmon aineistoon. Miehistä yhdeksän prosenttia oli lihavia.

Ylipainon ja lihavuuden yleistyminen on merkittävä kansanterveysongelma, koska ne ovat yhteydessä monien sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ilmaantumiseen.

Ylipainon ja lihavuuden yleistymiseen vaikuttavat monet syyt, kuten elinympäristön muuttuminen. Runsaasti energiaa, mutta vähän ravintoaineita sisältävien ruokien ja juomien tarjonta on lisääntynyt, ja pakkaus- ja annoskoot ovat kasvaneet. Istuvan elämäntavan yleistyminen tekevät normaalipainossa pysymisen haasteelliseksi, koska energiaa saadaan ravinnosta helposti enemmän kuin sitä kulutetaan.

Nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyys on huolestuttavaa, koska lihavuus ja ylipaino jatkuvat usein aikuisikään. Aiemmissa kutsuntaikäisiä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että terveyden edistämistyön haasteena on lisäksi fyysisen kunnon heikentyminen.

– Tärkeintä on edistää nuorten terveellisiä ruokatottumuksia ja riittävää liikkumista. Elintavat omaksutaan hyvin varhain, ja ne ovat melko pysyviä. Yhteiskunnallisilla toimilla, kuten lainsäädännöllä, koulu- ja opiskeluruokailun kehittämisellä tai yhdyskuntasuunnittelulla, voidaan edistää terveellisiä elintapoja ja toisaalta kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja, kertoo kehittämispäällikkö Päivi Mäki.

Terveellisiä ruokatottumuksia voidaan tukea myös verotuksellisin keinoin ja lisäämällä terveellisten tuotteiden valikoimaa ja markkinointia, sekä toisaalta suojelemalla nuoria epäterveellisten, runsaasti sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa, sisältävien ruokien ja juomien markkinoinnilta.

Tutkimusaineisto kattoi kaikki Avohilmoon tallentuneet vuonna 1999 syntyneiden miesten terveydenhoitokäynnit Manner-Suomessa ajalta 1.1.–31.12.2017.

Lue myös: Ylipaino on yhteydessä nuorten yksinäisyyteen ja kiusaamiseen – sekä perheen köyhyyteen

Kommentoi Facebookissa