Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen – ”Elinympäristömme on muuttunut lihomista edistäväksi”

Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyys on huolestuttavaa, koska lihavuus ja ylipaino jatkuvat usein aikuisikään.

Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyys on huolestuttavaa, koska ne jatkuvat usein aikuisikään. (Kuva Fotolia)

Ylipaino ja lihavuus olivat pojilla yleisempiä kuin tytöillä kaikissa ikäryhmissä.

TERVEYS Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on vähintään ylipainoinen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tilastosta. Vähintään ylipainoisiksi määritellään lapset ja nuoret, joilla aikuisen painoindeksiä vastaava luku ISO-BMI1 on 25kg/m2 tai enemmän.

Vuonna 2019 vähintään ylipainoisia oli 27 prosenttia 2–16-vuotiaista pojista ja 17 prosenttia tytöistä. Puolestaan 2–16-vuotiaista pojista lihavia oli kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia. Lihaviksi määritellään ne lapset ja nuoret, joiden ISO-BMI on vähintään 30 kg/m2.

Ylipaino ja lihavuus olivat kouluikäisillä yleisempiä kuin alle kouluikäisillä. Vähintään ylipainoisia oli alle kouluikäisistä pojista 24 prosenttia, alakouluikäisistä pojista 28 prosenttia ja yläkouluikäisistä 29 prosenttia. Alle kouluikäisistä tytöistä vähintään ylipainoisia oli 15 prosenttia, alakouluikäisistä 18 prosenttia ja yläkouluikäisistä 20 prosenttia.

Lasten ylipainon taustalla on useita, sekä yksilöllisiä että yhteiskunnallisia, tekijöitä.

– Ylipainoon on vaikuttanut ennen kaikkea se, että elinympäristömme on muuttunut lihomista edistäväksi: tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa ja aktiivinen liikkuminen on vähentynyt, toteaa kehittämispäällikkö Päivi Mäki.

Juttuvinkki: Ylipaino on yhteydessä nuorten yksinäisyyteen ja kiusaamiseen – sekä perheen köyhyyteen

– Huolestuttavaa on, että lapsuudessa ja nuoruudessa alkanut ylipaino jatkuu huomattavan usein aikuisikään. Lihavuus on myös yhteydessä lasten ja nuorten psykososiaaliseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Jo lapsuudessa lihavuuteen saattaa liittyä aineenvaihdunnallisia muutoksia ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, mutta niitä voidaan vähentää elintapamuutoksilla.

Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä oli selviä eroja sairaanhoitopiirien ja kuntien välillä. Kaikista sairaanhoitopiireistä ja kunnista ei ollut saatavilla pituus- ja painotietoja. Niistä sairaanhoitopiireistä, joista tiedot oli saatavilla, poikien ja tyttöjen ylipaino oli yleisintä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ja harvinaisinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Ylipainoisten 2–16-vuotiaiden lasten ja nuorten osuus vaihteli sairaanhoitopiireittäin pojilla 24 prosentista 35 prosenttiin ja tytöillä 15 prosentista 22 prosenttiin.

Tiedot lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä perustuvat lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa kirjattuihin pituus- ja painomittauksiin. Tietoja täydennettiin erillistietopoiminnoista saaduilla tiedoilla, jotka paransivat pituus- ja painotietojen kattavuutta.

Lasten painoindeksi lasketaan kuten aikuisten painoindeksi BMI – paino (kg) jaettuna pituuden neliöllä (m2) – mutta painoindeksiluku ei ole suoraan vertailukelpoinen aikuisten painoindeksin kanssa.

Lue myös: Runsas ruutuaika on yhteydessä lasten ylipainoon – tulos ei riipu iästä, sukupuolesta tai äidinkielestä

Kommentoi Facebookissa