Joka neljäs suomalainen kokee kotonaan turvattomuutta – erityisesti naiset ja nuoret

Nuorista lähes puolet selittää turvattomuuttaan asuntomurron pelolla.

Nuorista lähes puolet selittää turvattomuuttaan asuntomurron pelolla. (Kuva Fotolia)

Selittämätön turvattomuuden tunne ja asuntomurron pelko vaivaavat.

TURVALLISUUS Joka neljäs suomalainen tuntee olonsa turvattomaksi ollessaan yksin kotona, paljastaa tänään julkaistu turvabarometri. Turvayhtiö Verisuren tekemän tutkimuksen mukaan turvattomuutta kokevat erityisesti nuoret, sillä jopa 40 prosenttia nuorista kertoo kokevansa turvattomuutta kotonaan.

Vaikka Suomi mielletään yleisesti turvalliseksi maaksi, jopa 26 prosenttia suomalaisista kokee vähintään joskus turvattomuutta kotonaan ollessaan yksin. Naisista 36 prosenttia kokee turvattomuutta ollessaan yksin, kun miehistä näin kokee selvästi harvempi, vain 17 prosenttia.

Turvattomimmiksi itsensä kokevat sukupuolesta riippumatta nuoret, sillä 18–29-vuotiaista nuorista naisista 43 prosenttia ja miehistä 37 prosenttia kokee turvattomuutta kodissaan yksin ollessaan.

– Tulos on yllättävä, sillä nuoret ovat tyypillisesti huolettomampia turvallisuusasioissa: he eivät varaudu riskeihin yhtä kattavasti kuin vanhempi väestö. Tämän on ajateltu johtuvan siitä, että nuoret eivät yksinkertaisesti murehdi turvallisuudestaan. Tämä ajatus ei kuitenkaan näytä pitävän paikkansa, arvioi turvallisuusasiantuntija Tommi Heinimo Verisurelta.

– On huolestuttavaa, että näin moni nuori ja suomalainen kokee turvattomuutta omassa kodissaan. Kotihan on paikka, jossa tulisi aina voida tuntea olonsa turvalliseksi, Heinimo jatkaa.

Lähes puolet eli 45 prosenttia turvattomuutta kotona kokevista selittää sitä yleisellä turvattomuuden tunteella ilman erityistä syytä. Joka kolmannella turvattomuutta aiheuttaa asuntomurron pelko. Tämä korostuu erityisesti nuorilla: heistä lähes puolet selittää turvattomuuttaan asuntomurron pelolla.

Lähes joka kolmas eli 29 prosenttia turvattomuutta kokevista pelkää sairauskohtausta, joka huolestuttaa naisia miehiä enemmän.

– Turvallisuudentunne on harvoin yksiselitteinen. Kodin turvapalvelua hankkiessaan suomalaiset haluavatkin yhä enemmän kokonaisvaltaista turvaa esimerkiksi murron, tulipalon, vesivahingon ja sairauskohtauksen varalle kuin vain suojaa yksittäiseen turvallisuusriskiin, kertoo Verisuren myyntijohtaja Asko Kauravaara.

Vaikka suomalaiset kokevat turvattomuutta kotonaan, yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kokee asuinalueensa turvalliseksi. Uudellamaalla on kuitenkin muuta maata selvästi vähemmän niitä, jotka kokevat asuinalueensa erittäin turvalliseksi. Uudellamaalla asuvista vastaajista asuinalueensa erittäin turvalliseksi kokee noin joka neljäs, kun muualla Suomessa näin kokee useampi kuin joka kolmas.

– Tätä selittänee osaltaan varmasti se, että monia turvallisuusriskejä, kuten murtoja ja tulipaloja, tapahtuu eniten siellä, missä on paljon ihmisiä ja koteja, Heinimo arvioi.

Omakotitalossa asuvista noin puolet kokee asuinalueensa erittäin turvalliseksi, kun taas kerrostalossa asuvista selvästi harvempi, lähes joka kolmas kokee näin.

Turvallisuusyhtiö Verisuren yhteistyössä YouGov Finlandin kanssa tekemään tutkimukseen vastasi 1 006 suomalaista.

Kommentoi Facebookissa