Kaivosvero uhkaa vesittyä – Suomi on kaivosverotuksen kehitysmaa ja uhkaa siksi jäädä

Kaivosyhtiöiden koetaan usein vievän vain rikkaudet, kun taas jäljet jäävät veronmaksajien maksettaviksi.

Kaivosyhtiöiden koetaan usein vievän vain rikkaudet, kun taas jäljet jäävät veronmaksajien maksettaviksi. (Kuva Fotolia)

Kolumnistimme mukaan Suomessa toimivat kaivosyhtiöt ovat maksaneet vain vähän veroja suunnitelmallisella verovälttelyllä.

KOLUMNI Syksyn budjettiriihessä hallituspuolueet vääntävät kättä siitä, miten tulevassa kaivoslaissa kaivosyrityksiä verotetaan. Nykyisessä kaivoslaissa ei käsitettä kaivosyhtiöiden verotus tunneta. Kaikissa puolueissa, lukuun ottamatta perussuomalaisia, kannatetaan kaivosveron käyttöönottoa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johdolla julkaistiin kesän korvalla raportti kaivosverotuksen eri malleista. Asiantuntijaraportti suosittaa, että meillä otettaisiin käyttöön kaivosyhtiöiden voittoihin perustuva kaivosvero. VATT:n johtava tutkija Seppo Kari totesi raportin julkistamistilaisuudessa, että voittoveroilla on vähäinen vaikutus yritysten investointeihin ja rojaltimaksut muuttaisivat kaivosten toiminnan kannattamattomaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriössä tervehdittiin ilolla raportin suosituksia. Ministeriö on ollut jo pitkään kaivosteollisuuden etäispääte keskustalaisen ministeri Mika Lintilän johdolla. Ministeriöstä onkin moni virkamies vuosien saatossa siirtynyt kaivosteollisuuden etujen ajajaksi. Nykyinen Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja ja entinen ministeriön kaivosylitarkastaja Pekka Suomela on julkisuudessa todennut, että ”puhtaan kaivosveron olemme pitkin hampain hyväksymässä”.

Heinäkuussa Kansan Uutisissa täysin vastakkaisen näkemyksen kaivosverosta esitti Suomen Luonnonsuojeluliiton kaivosasioiden erityisasiantuntija Jari Natunen. Hän totesi lehden haastattelussa, ettei kaivosyhtiöiden voittoihin perustuva verotus ole viisasta. ”Käytännössä tytäryhtiö näyttää koko ajan koko ajan negatiivista tulosta. Louhintamäärä ja metallin arvo ovat ainoat oikeat kriteerit verotuksen perustaksi.”

Kaivosteollisuus kannattaa yritysten voittoihin perustuvaa verotusta, koska suunnitelmallisella verovälttelyllä Suomessa toimivat kaivosyhtiöt ovat maksaneet vähän veroja. Helsingin yliopiston verovälttelyn asiantuntija Matti Ylönen totesi eduskunnan talousvaliokunnan kuultavana, että ”kaivosyritysten alhainen kokonaisveroaste on poikkeuksellisen alhainen, etenkin suhteessa maamme tarjoamaan hyvään toimintaympäristöön”. Hänen lausuntonsa mukaan metallimalmikaivosyhtiöiden vuosina 2015–2017 maksamat noin 26,7 miljoonan euron tuloverot vastaavat noin 4,5 prosenttia voitollisten yhtiöiden tuona ajanjaksona tekemästä 596,8 miljoonan euron liiketuloksessa.

Maailmanlaajuisesti 20 suurimmalla kaivoskonsernilla suhde rojalteihin ja yhteisöverojen suhde voittoihin on ollut 43 prosenttia vuosina 2013–2017. Epäsuhta kertoo siitä, että Suomi on kaivosverotuksen kehitysmaa ja uhkaa siksi jäädä, jos Marinin hallituksen kaivosverosuunnitelmat toteutuvat ministeri Lintilän toiveiden mukaan.

Marinin hallitus on jo tehnyt energiaverotuksen ratkaisussa kaivosyhtiöitä suosivan ratkaisun. Hallitusohjelmassa ehdotettiin kaivostoiminta poistettavaksi sähköverotuen ja energiainintensiivisten yritysten veronpalautusten piiristä. Aikaisemmin kaivosyhtiöt eivät olleet sähköverotuen piirissä. Kaikkien yllätykseksi myös vihreät kannattivat eduskunnassa uutta energiaverotuslakia, jossa kaivosyhtiöt saavat jatkossakin tuetusti ostaa sähkön halvalla. Kaivosteollisuus oli saanut tahtonsa läpi, toisin kuin muutama vuosi sitten.

Vuonna 2015 maan hallitus oli päättänyt haitallisten tukien karsimisesta, johon kuului kaivostoiminnan siirtäminen korkeamman verotuksen sähköveroluokkaan yksi, ja samalla kaivostoiminta poistettiin energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautuksen piiristä.

Politiikassa kaikki on mahdollista, myös lakien muuttaminen hallitusohjelman kirjauksien vastaisesti. Salliiko kaivosverouudistus myös jatkossa kaivosyhtiöiden verovälttelyn?

Seppo Konttinen

Valtiotieteiden maisteri Seppo Konttinen oli Yleisradion taloustoimittaja vuosina 1974–2010. Hän on tunnettu kriittisistä artikkeleistaan ja syvällisestä perehtymisestä taustatietoihin.

Seppo Konttinen on kirjoittanut teokset Salainen pankkituki, Kansallisomaisuuden ryöstö, Suomalainen ruokalasku, Suora lähetys. Tosiasiaa Yleisradiosta, Lakien synty sekä Kallis ruokakassi. Hänen kolumnejaan voi lukea myös Valtiomahti-blogissa.

Lue myös: Kansalaiset vastustavat kaivoshankkeita – isänmaata ei saa myydä ulkomaisille kaivosjäteille

Kommentoi Facebookissa