Kaksi erilaista selvitystä ja vastakkaiset tulokset – haluatko palkkatietojen olevan työpaikoilla julkisia?

STM:n asettamassa työryhmässä valmistellaan tällä hetkellä erilaisia vaihtoehtoja palkka-avoimuuden lisäämiselle lakiin.

STM:n asettamassa työryhmässä valmistellaan tällä hetkellä erilaisia vaihtoehtoja palkka-avoimuuden lisäämiselle lakiin. (Kuva Fotolia)

EK:n mukaan kansalaiset vastustavat, SAK kertoo luottamushenkilöiden kannattavan palkkojen avaamista julkisiksi.

TALOUS Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko asetti tammikuussa kolmikantaisen työryhmän laatimaan esitystä palkka-avoimuuden vahvistamiseksi. Työryhmän määräaika päättyy maaliskuun puolessa välissä. Asiasta on jo tehty kaksi selvitystä, joiden tulokset poikkeavat selkeästi toisistaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Taloustutkimuksella teettämässä selvityksessä kysyttiin, tulisiko työkavereilla olla ilman henkilön suostumusta oikeus saada työnantajalta tarkka tieto palkan suuruudesta. Kaksi kolmasosaa eli 66 prosenttia työikäisistä kansalaisista vastustaa asiaa.

Kaksi viidesosaa eli 39 prosenttia vastaajista oli täysin eri mieltä, noin neljännes eli 27 prosenttia vastaajista oli jokseenkin eri mieltä ja joka kymmenes oli täysin samaa mieltä. Naiset vastustivat pakollista palkka-avoimuutta hieman useammin kuin miehet.

– Taloustutkimuksen selvityksen tulokset antavat selkeän viestin poliittisille päättäjille ja virkamiehille: kansalaiset eivät halua työkavereilleen oikeutta tietää heidän palkkojaan, EK:n asiantuntija Katja Leppänen toteaa.

Palkka-avoimuudella on kuitenkin laaja kannatus SAK:laisten luottamushenkilöiden keskuudessa, yli 67 prosenttia kannattaa palkkojen avaamista julkisiksi työpaikoilla. SAK:n luottamushenkilöpaneelin mukaan palkka-avoimuuden kannattajista lähes kolmannes eli 31,5 prosenttia julkistaisi kaikki palkanosat. Pelkän tehtäväkohtaisen palkan julkistamisen kannalla on 22,8 prosenttia myönteisen vastauksen antajista.

Työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen korostaa, että avoimuus auttaisi korjaamaan perusteettomat ja epätasa-arvoiset palkkaerot työpaikoilla.

– Sukupuolten välisen palkkaeron kurominen umpeen on edennyt Suomessa liian hitaasti. Palkka-avoimuus edistäisi tätä tavoitetta ja tervehdyttäisi muutenkin palkkausta ja sen perusteita.

Luottamushenkilöistä 30,5 prosenttia kertoo, että heidän työpaikallaan on todettu perusteettomia palkkaeroja. Toisaalta lähes puolet luottamushenkilöistä kertoi, että heidän työpaikallaan on ryhdytty toimenpiteisiin perusteettomien palkkaerojen korjaamiseksi.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi 974 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua tammikuussa 2019. Taloustutkimuksen  haastattelussa oli puolestaan 1525 työikäistä kansalaista 25.–28.1.2019, menetelmänä oli internetpaneeli. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue myös: Naisten ja miesten ero palkkatuloissa – 7000 miljoonaa euroa vuodessa

Kommentoi Facebookissa