Kalakantoja vahvistetaan – lähes puoli miljoonaa lohen ja taimenenpoikasta istutetaan

Istutuksilla kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle.

Istutuksilla kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle. (Kuva Juha-Pekka Turkka)

Kalaistutuksilla rannikkojokiin ja merelle vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja.

KALAKANNAT Luonnonvarakeskus istuttaa keväällä 2017 noin 128 000 meritaimenen ja lohen yksivuotiasta poikasta sekä noin 326 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta.

Istutuksilla vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja. Näin kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle kohteissa, joissa on vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia alueita.

Kaikki lohen, meritaimenen ja järvitaimenen kaksivuotiaat poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella. Myös yksivuotiaista kaikki meritaimenet ja osa lohista on rasvaeväleikattu. Rasvaevän leikkaaminen mahdollistaa valikoivan kalastuksen, kun luonnossa syntyneet tai säästettäväksi tarkoitetut kalat voidaan erottaa istutetuista.

Selkä- ja Saaristomerelle sekä Suomenlahdelle istutetaan huhti- ja toukokuussa 50 000 kpl lohen jokipoikasta ja 107 000 vaelluspoikasta sekä 20 000 meritaimenen jokipoikasta ja 43 000 vaelluspoikasta.

Vuoksen vesistöalueelle istutetaan toukokuussa 89 000 järvilohen vaelluspoikasta, Kymijoen vesistöalueelle ja Rautalammin reitille puolestaan toukokuussa 10 000 järvitaimenen vaelluspoikasta.

Perämerelle istutetaan toukokuussa 20 000 lohen jokipoikasta ja 35 000 vaelluspoikasta sekä 38 000 meritaimenen jokipoikasta ja 42 000 vaelluspoikasta.

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa ja kaikki poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen tuottamasta mädistä.

Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat hankintamitoitusten ja viljelymenestyksen mukaan. Istutettavien poikasten arvo on noin 465 000 euroa.

Kommentoi Facebookissa