Karu raportti – huumemyrkytykset ovat toiseksi yleisin kuolinsyy alle 40-vuotiailla miehillä Suomessa

Suomesta ilmoitetaan väkilukuun suhteutettuna seitsemänneksi eniten huumekuolemia EU:ssa.

Suomesta ilmoitetaan väkilukuun suhteutettuna seitsemänneksi eniten huumekuolemia EU:ssa. (Kuva Fotolia)

Huumekuolemia voidaan ehkäistä esimerkiksi madaltamalla hoitoon pääsyn kynnystä.

TERVEYS Huumekuolemia ilmoitetaan keskimääräistä enemmän pohjoisissa osissa Eurooppaa, raportoi Euroopan huumausaineiden seurantakeskus EMCDDA. Suomesta ilmoitetaan väkilukuun suhteutettuna seitsemänneksi eniten huumekuolemia EU:ssa.

– Vaikka erot selittyvät osin tarkemmilla tutkimusmenetelmillä, huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Huumekuolemat ovat ehkäistävissä olevia aikuisten ennenaikaisia kuolinsyitä, sanoo erikoissuunnittelija Sanna Rönkä.

Huumeisiin liittyvien kuolemien kokonaismäärä on lisääntynyt viiden vuoden aikana Euroopassa. Samaan aikaan huumepalveluiden kattavuus on huonontunut osassa EU-maita, opioidien käyttäjät ovat ikääntyneet ja heidän palvelutarpeensa kasvaneet.

Huumekuolemien ehkäisemiseksi EMCDDA esittää, että huumepalveluja tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä ja niiden tulee vastata huumeita käyttävien ihmisten tarpeisiin.

– Huumehoidon laaja kattavuus sekä tiedon jakaminen huumeita käyttäville henkilöille esimerkiksi sekakäytön riskeistä auttavat vähentämään huumekuolemia. Myös muut palvelut, kuten valvotut huumeiden käyttötilat, auttavat ehkäisemään yliannostuskuolemia, kertoo Euroopan huumeseurantakeskuksen EMCDDA:n asiantuntija Isabelle Giraudon.

Euroopan huumeraportin mukaan huolestuttavia merkkejä ovat myös heroiinin puhtauden lisääntyminen ja Euroopassa havaitut heroiinilaboratoriot. Myös synteettisten, erittäin vahvojen opioidien sekä väärennettyjen bentsodiatsepiini-lääkkeiden kasvaneesta määrästä katukaupassa on havaintoja. Näistä erityisesti lääkeväärennökset ovat huolenaihe myös Suomessa

EU:n huumeseurantakeskus EMCDDA:n tämän vuoden European Drug Report -julkaisukokonaisuuteen kuuluvat Euroopan huumeraportti 2019 kaikilla kansallisilla kielillä, englanninkieliset maaraportit ja verkossa julkaistava Statistical Bulletin -tilastopaketti.

Suomen kansallinen Focal Point kerää ja analysoi tietoa Suomen huumetilanteesta sekä levittää jakaa uusinta huumausaineisiin liittyvää tietoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lue myös: Huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät – nuorista aikuisista lähes puolet on kokeillut jotain laitonta huumetta

Kommentoi Facebookissa