Kaura on nyt elintarvikkeissa yhtä suosittua kuin ruis

Vuoden 2016 lopussa teollisuuden ja kaupan varastoissa oli eniten kauraa.

Vuoden 2016 lopussa teollisuuden ja kaupan varastoissa oli eniten kauraa. (Kuva Fotolia)

Kotimainen elintarviketeollisuus käytti kauraa 84 miljoonaa kiloa.

MAANVILJELY Luonnonvarakeskuksen Luken tuoreen tilaston mukaan kauran käyttö elintarviketeollisuudessa on kasvanut rukiin tasolle. Viime vuonna kotimainen elintarviketeollisuus käytti kauraa 84 miljoonaa kiloa, mikä on yhdeksän miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän. Rukiin käyttö oli 89 miljoonaa kiloa.

Kotimainen teollisuus käytti vuonna 2016 kotimaista ja ulkomaista viljaa yhteensä 1 344 miljoonaa kiloa, mikä on 47 miljoonaa kiloa edellisvuotta vähemmän. Elintarviketeollisuus käytti viljamäärästä kolmanneksen ja rehuteollisuus vajaan puolet. Loppuosa eli lähes neljännes kului muussa teollisuudessa.

– Kauran teollinen käyttö on kasvanut vuodesta 2011 alkaen, mutta vuonna 2016 se laski kuusi prosenttia, kertoo yliaktuaari Sirpa Karppinen Luonnonvarakeskuksesta.

Kaurasta kaksi kolmasosaa käytetään rehuteollisuudessa ja yksi kolmasosa elintarviketeollisuudessa. Vuonna 2016 rehuteollisuus käytti kauraa 184 miljoonaa kiloa. Määrä väheni 25 miljoonaa kiloa edellisvuodesta. Elintarviketeollisuus käytti kauraa 84 miljoonaa kiloa eli yhdeksän miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän.

Eniten teollisuudessa käytettiin ohraa, 517 miljoonaa kiloa, josta 200 miljoonaa kiloa kului rehujen valmistukseen. Ohran elintarvikekäyttö oli vähäistä, 11 miljoonaa kiloa, joka on vain kaksi prosenttia ohran teollisesta käytöstä. Sekä rehu- että elintarvikekäyttö oli edellisvuotta hieman alhaisempaa. Ohran muu käyttö, joka sisältää muun muassa mallastuksen, oli 305 miljoonaa kiloa ja se pysyi ennallaan.

Vehnän ja rukiin teollinen käyttö pysyi lähes ennallaan. Vehnää käytettiin vuonna 2016 elintarvikkeiden valmistukseen 240 miljoonaa kiloa ja rehujen valmistukseen 214 miljoonaa kiloa. Rukiista suurin osa käytettiin elintarviketeollisuudessa. Ruista käytettiin 89 miljoonaa kiloa, kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Teollisuus ja viljan välittäjät ostivat vuonna 2016 viljaa suoraan maatiloilta yhteensä 1 967 miljoonaa kiloa. Määrä on 126 miljoonaa kiloa edellisvuotta vähemmän. Rypsiä ja rapsia ostettiin yhteensä 77 miljoonaa kiloa, 19 miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän.

Viljoista eniten lisääntyivät kauran ostot, 31 miljoonalla kilolla. Kauraa tuli markkinoille 585 miljoonaa kiloa. Myös leipävehnän ostot lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 20 miljoonaa kiloa. Ostohetkellä rehuvehnäksi luokitellun vehnän määrä aleni 115 miljoonalla kilolla. Leipävehnää tuli markkinoille 263 miljoonaa kiloa ja rehuvehnää 301 miljoonaa kiloa.

Määrällisesti eniten maatiloilta markkinoille siirtyi ohraa, 746 miljoonaa kiloa eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lähes neljäsosa tästä määrästä oli mallasohraa, loput pääasiassa rehuohraa.

Vuoden 2016 lopussa teollisuuden ja kaupan varastoissa oli yhteensä 553 miljoonaa kiloa kotimaista ja ulkomaista viljaa. Eniten varastoissa oli kauraa, 175 miljoonaa kiloa. Sen määrä oli 27 miljoonaa kiloa suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Ohraa oli varastoissa 168 miljoonaa kiloa, vehnää 140 miljoonaa kiloa ja ruista 69 miljoonaa kiloa.

Kommentoi Facebookissa