Kausitöihin maatalouteen on tarjolla yli 30 000 potentiaalista työntekijää – osa työnantajista yhä odottavalla kannalla

Muun muassa mansikkasadon poimimisen pelätään olevan tulevana kesänä vaakalaudalla.

Muun muassa mansikkasadon poimimisen pelätään olevan tulevana kesänä vaakalaudalla. (Kuva Fotolia)

Normaalitilanteessa maaseudulla työskentelee 16 000 ulkomaista kausityöntekijää.

TYÖLLISYYS Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo, että kausityötä markkinoidaan nyt laajasti eri kohderyhmille. TE-toimistoissa on yhteensä 31 800 sellaista työnhakijaa, jotka ovat ilmoittaneet hakevansa työtä maataloudesta. Työttömänä tai lomautettuna heistä on 17 200.

Haasteena on, että tilat eivät ole avanneet täysipainoisesti paikkoja TE-palveluihin, jolloin tilojen todellinen työvoiman tarve ei ole tiedossa.

Normaalitilanteessa maaseudulla työskentelee 16 000 ulkomaista kausityöntekijää. Rajaliikenteen rajoittaminen on monessa maaseudun yrityksessä johtanut merkittäviin vaikeuksiin ulkomaisen työvoiman jäädessä saapumatta. Hallituksen linjauksen mukaisesti kevään maa-, metsä-, puutarha- ja kalataloustöihin voidaan saada 1500 ulkomaista kausityöntekijää.

Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut Rajavartiolaitokselle listan huoltovarmuuden kannalta kaikkein kriittisimmistä työntekijöistä. Rajavartiolaitos päättää näiden työntekijöiden maahanpääsystä.

Ulkomaisen kausityövoiman saatavuuteen vaikuttavat myös lähtömaiden kansalaisilleen asettamat liikkumisrajoitukset. Esimerkiksi Ukrainan hallitus on ilmoittanut, että se ei päästä Suomeen enää uusia työntekijöitä jo saapuneiden alle 200 henkilön lisäksi.

TE-palveluissa oli maaliskuussa yhteensä 2280 uutta avointa työpaikkaa maanviljelijät ja eläintenkasvattajat -ammattiryhmässä. Osa työnantajista on kertonut saaneensa runsaasti yhteydenottoja suoraan työnhakijoilta ja osa olevansa yhä odottavalla kannalla, josko työvoimaa ehtisi vielä saada ulkomailta, eikä kaikkia kausityöpaikkoja ole siten ilmoitettu avoimeksi TE-palveluihin.

Osalla alueista on työpaikkoja jo täyttynyt kotimaasta saadulla työvoimalla. Myös oppisopimusta on joissakin tapauksissa hyödynnetty. Oppisopimuksella työskentelevät opiskelijat saavat työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja kausityö voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa.

Työnantajat voivat lisäksi hyödyntää palkkatukea suomalaisten työntekijöiden palkkaamisessa, jos TE-toimisto harkitsee palkkatuen työttömän työnhakijan näkökulmasta tarkoituksenmukaisena ja palkkatuen muut edellytykset täyttyvät.

Kausityötä markkinoidaan laajasti työnhakijoille. Erityisinä kohderyhminä ovat opiskelijat, maahanmuuttajat ja vastaanottokeskusten turvapaikanhakijat.

Lue myös: Suomen suurimmat maatilat löytyvät Varsinais-Suomesta ja Uudeltamaalta – suurten tilojen määrä on lisääntynyt

Kommentoi Facebookissa