Suomen suurimmat maatilat löytyvät Varsinais-Suomesta ja Uudeltamaalta – suurten tilojen määrä on lisääntynyt

Nautakarjatalous oli päätuotantosuuntana vajaalla 20 prosentilla tiloista.

Nautakarjatalous oli päätuotantosuuntana vajaalla 20 prosentilla tiloista. (Kuva Fotolia)

Tilojen keskimääräinen peltoala on jo pidemmän aikaa kasvanut noin hehtaarilla vuodessa.

MAATALOUS Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin tulosten mukaan Suomessa oli 46 800 maatalous- ja puutarhayritystä vuonna 2019. Tilojen lukumäärä on noin 800 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suurten, yli sadan hehtaarin tilojen määrä lisääntyi ja alle sadan hehtaarin tilojen määrä väheni tai pysyi ennallaan kaikissa peltokokoluokissa.

Peltoalaltaan suurimmat tilat olivat Varsinais-Suomessa, jossa tilojen keskikoko oli 60 hehtaaria. Uudellamaalla tiloilla oli peltoa keskimäärin 59 hehtaaria ja Pohjois-Pohjanmaalla 58 hehtaaria. Pienimmät tilat olivat Etelä-Savossa, jossa keskimääräinen peltoala oli 32 hehtaaria. Lapissa tilojen keskimääräinen peltoala oli 34 hehtaaria. Koko maan kaikkien tilojen keskimääräinen tilakoko oli 49 hehtaaria vuonna 2019.

Tilojen keskimääräinen peltoala on jo pidemmän aikaa kasvanut noin hehtaarilla vuodessa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuret.

– Esimerkiksi Varsinais-Suomessa tilojen keskimääräinen peltoala on kasvanut vuodesta 2010 lähtien neljällätoista hehtaarilla, kun taas Keski-Suomessa ja Lapissa kasvua on ollut vain neljä hehtaaria samalla ajanjaksolla, kertoo yliaktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta.

Käytössä olevan maatalousmaan mediaani koko maan osalta oli 31 hehtaaria. Tämä tarkoittaa sitä, että puolet tiloista oli peltoalaltaan alle 31 hehtaaria ja puolet yli 31 hehtaaria.

Tilat ovat monipuolistaneet kasvivalikoimaansa. Muu kasvinviljely oli päätuotantosuuntana 34 prosentilla tiloista. Viljanviljely oli päätuotantosuuntana 32 prosentilla tiloista. Kasvihuonetuotanto ja puutarhakasvien avomaantuotanto oli päätuotantosuuntana yhteensä neljällä prosentilla tiloista. Näin ollen lähes 33 000 tilalla päätuotantosuuntana oli kasvinviljely vuonna 2019.

Kotieläintalous oli päätuotantosuuntana 26 prosentilla tiloista. Loput neljä prosenttia oli sekatiloja, joilla ei ollut yhtä selkeää päätuotantosuuntaa. Kotieläintaloutta päätuotantosuuntana harjoitti noin 12 000 tilaa vuonna 2019.

Nautakarjatalous oli päätuotantosuuntana vajaalla 20 prosentilla tiloista. Nautakarjatiloista yli puolet oli lypsykarjatiloja. Lammas-, vuohi- ja hevostalous oli päätuotantosuuntana yhteensä neljällä prosentilla tiloista. Sika- ja siipikarjatalous olivat kumpikin päätuotantosuuntana ainoastaan noin prosentilla maatiloista.

Maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilasto sisältää tietoa maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärästä, maankäyttölajeista ja tuotantosuunnista sekä viljelijöistä Suomessa. Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen maa- ja puutarhatalouden omistus- ja tuotantorakenteesta sekä viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta. Tilaston tiedot saadaan pääasiassa maaseutuhallinnon rekistereistä.

Lue myös: Maatalouden kannattavuus heikkenee – maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,4 euroon

Kommentoi Facebookissa