Maatalouden kannattavuus heikkenee – maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,4 euroon

Satoa saatiin enemmän, mutta kustannukset kasvoivat.

Satoa saatiin enemmän, mutta kustannukset kasvoivat. (Kuva Fotolia)

Tuotantokustannusten jälkeen maatalous- ja puutarhayritykset jäävät keskimäärin 28 000 euroa tappiolle.

MAATALOUS Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan maatalouden kannattavuus jää vuonna 2019 edellisvuotta heikommaksi. Yrittäjätuloa jää 13 000 euroa yritystä kohti, mikä on 33 prosenttia tavoitteesta. Yrittäjätulotavoite määräytyy yrittäjäperheen tekemän maataloustyön palkkatavoitteen 16,3 euroa tunnilta ja oman pääoman korkotuottotavoitteen 2,95  prosentin summana.

Maatalousyritysten keskimääräinen kokonaistuotto on tänä vuonna 159 000 euroa. Tukien osuus kokonaistuotosta on 32 prosenttia. Tuotantokustannukset kasvavat viime vuodesta noin viisi prosenttia 199 000 euroon. Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maatalous- ja puutarhayritykset jäävät keskimäärin 28 000 euroa tappiolle.

Kun yrittäjätulo jaetaan viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin.

– Vuonna 2019 kannattavuuskerroin jää 0,33:een. Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,4 euroon ja oman pääoman korkotuotto 0,98 prosenttiin. Heikkenevästä kannattavuudesta kertoo myös kokonaispääoman tuottoprosentin lasku -1,3:sta -2,7:ään, toteaa tutkija Jukka Tauriainen Lukesta.

Luken ennakkosatotilaston mukaan vuonna 2019 viljasadon määrä kasvoi yli neljänneksen edellisvuodesta. Viljojen tuottajahinnan alenemisen myötä viljatilojen liikevaihto jää kuitenkin pienemmäksi kuin vuonna 2018. Viljatilojen kannattavuus heikkenee edellisvuodesta kannattavuuskertoimen pudotessa 0,30:een. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus heikkenee.

Maitotilojen ja muiden nautakarjatilojen kannattavuuskertoimet alenevat 0,34:ään. Nautakarjatalouden kannattavuutta heikentävät kasvavat kustannukset sekä hieman laskeva maidon tuottajahinta. Sikatalouden kannattavuuskerroin pienenee 0,69:ään.

Siipikarjatalouden kannattavuusennustetta ei pienen otoksen vuoksi voi pitää yhtä luotettavana kuin muiden tuotantosuuntien ennustetta. Siipikarjatilojen yrittäjätulo on pieni suhteessa suuriin tuotantomääriin. Tämä heikentää ennusteen osuvuutta, sillä pienet tuotteiden tai tuotantopanosten hintamuutokset heijastuvat moninkertaisina yrittäjätuloon ja kannattavuuteen.

– Ennusteen mukaan siipikarjatalouden kannattavuus jää tänä vuonna negatiiviseksi. Ennusteen epävarmuus huomioon ottaen tulos tarkoittaa heikkoa kannattavuutta, joka ei ainakaan mainittavasti kohene edellisvuotisesta, kertoo Tauriainen.

Vuoden 2019 tulokset perustuvat noin 790 kirjanpitotilalle tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain.  Yrityskohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan 35 200 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia.

  • Ennustetulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa: www.luke.fi/taloustohtori

Lue myös: Maailma ei pelastu kansalaisia syyllistämällä – ”Ongelmien ratkaiseminen sysätään kuluttajalle”

Kommentoi Facebookissa