Syksyn karhunmetsästyksen saalis 305 kontiota – koko maan saaliskiintiötä vähennettiin

Karhun metsästys on haastava laji, ja se vaatii metsästäjiltä sekä taitoa että tarkkuutta.

Karhun metsästys on haastava laji, ja se vaatii metsästäjiltä sekä taitoa että tarkkuutta. (Kuva Fotolia)

Tuoreimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta oli hieman pienentynyt edellisvuoteen verrattuna.

METSÄSTYS Lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 305 karhua. Saalismäärä väheni 30 eläimellä edellisvuoteen verrattuna.

Karhua metsästetään eteläisessä Suomessa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla. Koko maan saaliskiintiötä vähennettiin edellisvuodesta 42 yksilöllä.

Poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen lupamäärä oli 228 ja saalis 219 karhua. Kannanhoidollista metsästystä suunnattiin erityisesti itäisen Suomen karhutihentymäalueille. Yli puolet eli 114 kannanhoidollisilla luvilla pyydetyistä karhuista kaadettiin Pohjois-Karjalassa.

Poronhoitoalueen alueellinen kiintiö oli yhteensä 85 karhua, joista 15 läntisellä poronhoitoalueella ja 70 itäisellä poronhoitoalueella. Läntisellä poronhoitoalueella kaadettiin 16 karhua. Läntisen poronhoitoalueen kiintiö ylittyi yhdellä kaadolla, kun kaksi viimeisintä kaatoa tapahtui varttitunnin sisällä. Yhteensä poronhoitoalueelta kaadettiin 86 karhua.

Tuoreimman Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta oli hieman pienentynyt edellisvuoteen verrattuna. Ennen metsästystä kannan kooksi arvioitiin noin 1 700 yli vuoden ikäistä karhua. Suomen karhukanta täyttää suotuisan suojelutason kriteerit.

Lue myös: Karhun pyyntilupia viime vuotta vähemmän – alle yksivuotiaat pennut ja emot rauhoitettuja

Kommentoi Facebookissa