Kellojen siirtelyn lopettamisella vankka kannatus – talviaika hiukan kesäaikaa suositumpi

Tärkeänä pidettiin sitä, että että aikaero Skandinaviaan tai Keski-Eurooppaan ei kasva nykyisestä yhdestä tunnista.

Tärkeänä pidettiin sitä, että että aikaero Skandinaviaan tai Keski-Eurooppaan ei kasva nykyisestä yhdestä tunnista. (Kuva LVM)

Kyselyssä jätettiin huomioimatta noin 220 000 vastausta, jotka olivat vastausrobottien antamia.

KELLONAIKA Suurin osa suomalaisista haluaa, että kellojen siirtelystä luovutaan. Se, olisiko siirryttävä talvi- eli normaaliaikaan vai kesäaikaan, jakaa mielipiteitä huomattavasti enemmän.

Tiedot selvisivät liikenne- ja viestintäministeriön Kantar TNS Oy:llä teettämästä galluptutkimuksesta sekä Otakantaa-foorumilla järjestetystä verkkokyselystä. Kummallakin tiedonkeruutavalla lopputulokset olivat hyvin samankaltaiset.

Otakantaa-kysely keräsi yhteensä 677 000 vastausta. Talviaikaa kannatettiin noin 238 000 vastauksessa kun taas kesäaikaa kannatettiin noin 216 000 vastauksessa. Talviaikaa tai kesäaikaa kannattaneista vastauksien prosenttiosuudet jakautuivat niin, että noin 52 prosenttia kannatti talviaikaa ja 48 prosenttia kesäaikaa.

Vastaajista lähes puolet piti tärkeänä tai jokseenkin tärkeänä, että aikaero Skandinaviaan tai Keski-Eurooppaan ei kasva nykyisestä yhdestä tunnista. Vain 13 prosenttia oli tästä täysin tai jokseenkin eri mieltä.

Avovastauksia annettiin yhteensä 360 000, näistä noin 220 000 on ilmeisten vastausrobottien antamia. Osuus on otettu huomioon kyselyn tulosten tarkastelussa. Otakantaa.fi-palvelu on osa oikeusministeriön ylläpitämiä sähköisiä demokratiapalveluita.

Tietoa suomalaisten kellojen siirtelyyn liittyvistä mielipiteistä kerättiin myös Kantar TNS Oy:n toteuttamalla galluptutkimuksella, johon vastasi 1 087 henkilöä. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa 15–74 vuotta täyttäneitä suomalaisia.

Gallup-tutkimuksessa valtaenemmistö suomalaisista kannatti kellojen siirtelystä luopumista ja siirtymistä pysyvästi joko nykyiseen kesä- tai talviaikaan. Melkein yhdeksän kymmenestä tutkimukseen osallistuneesta oli tätä mieltä. Vain kuusi prosenttia vastusti muutosta.

Jos vaihtoehdoiksi esitetään siirtyminen pysyvästi joko nykyiseen kesä- tai talviaikaan, talviaika kerää myös gallupkyselyssä hieman enemmän suosiota. Melkein joka toinen, 47 prosenttia tutkimukseen osallistuneista, pitäisi pysyvää talviaikaa parempana vaihtoehtona. Kaksi viidestä, 39 prosenttia, taas siirtäisi kellonsa pysyvästi mieluummin nykyiseen kesäaikaan. Kaikissa tutkituissa väestöryhmissä oli sekä kesä- että talviajan kannattajia.

Kansallisesti Suomi ei voi päättää kellojen siirtelystä luopumisesta, vaan asiasta on päätettävä EU:ssa. Jos kellojen siirtelystä luovutaan EU:ssa, eduskunta päättää lopulta mikä aika valitaan pysyvästi käyttöön. Asiasta säädetään lailla ja päätös tehdään lain säätämisen yhteydessä.

Lue myös: THL ehdottaa, että Suomi jää pysyvästi talviaikaan – kesäaika johtaa terveyshaittoihin

Kommentoi Facebookissa