Keskusrikospoliisille tehtiin peräti 64 403 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista – rahanpesuepäilyjen ennätys

Keskusrikospoliisi selvittää rahanpesua myös kansainvälisen yhteistyön avulla.

Keskusrikospoliisi selvittää rahanpesua myös kansainvälisen yhteistyön avulla. (Kuva AOP)

Rikoshyötyä jäi viranomaisten haltuun jäädytysten perusteella lähes viisi miljoonaa euroa.

RAHANPESU Keskusrikospoliisissa toimivalle Rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin vuonna 2019 yhteensä 64 403 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä on suurin keskuksen historiassa. Ilmoituksia tehtiin 25 000 kappaletta eli 64 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Ilmoitusmäärän kasvua viime vuonna selittää ennen kaikkea summarajaan perustuvat ilmoitukset. Rahanpesulain muutos velvoitti maksunvälittäjät ja muun muassa rahapeliyhtiöt tekemään epäilyttävästä liiketoiminnasta ilmoituksen riskiperusteen lisäksi myös silloin, kun tietty rahasumma ylittyy. Näitä summarajaan perustuvia ilmoituksia tuli selvityskeskukseen noin 82 prosenttia enemmän.

Ilmoituksia epäilyttävästä liiketoimesta tekivät eniten maksunvälityspalveluja tarjoavat toimijat, rahapeliyhteisöt ja pankit. Rahanpesuilmoituksiin liittyi henkilöitä 176 eri kansallisuudesta.

Selvittelykeskuksen tekemän analyysin perusteella ilmoituksiin sisältyvät epäilyttävät liiketoimet liittyivät suurelta osin petosrikoksiin, kirjanpitorikoksiin, velallisen rikoksiin ja huumausainerikoksiin.

Viime vuosi oli Rahanpesun selvittelykeskukselle muutenkin kiireinen. Juttuja avattiin yhteensä 1 515, mikä on enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana toimintavuonna. Liiketoimen keskeyttämismääräyksiä eli niin sanottuja jäädytysmääräyksiä annettiin ennätykselliset 73. Rikoshyötyä jäi viranomaisten haltuun jäädytysten perusteella lähes viisi miljoonaa euroa.

Virtuaalivaluutan välittäjien ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan joulukuussa 2019, ja Rahanpesun selvittelykeskus vastaanottikin välittäjiltä joulukuun aikana 61 ilmoitusta. Rahanpesuilmoituksissa virtuaalivaluutat ovat liittyneet huumausaineiden verkkokauppaan, netti- ja rakkaushuijauksiin sekä epäiltyihin kansainvälisiin sijoitushuijauksiin.

Rahanpesun selvittelykeskus hoitaa myös terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä tehtäviä. Vuonna 2019 selvittelykeskus sai 101 ilmoitusta, joissa oli viitteitä terrorismin rahoittamisesta. Ilmoitusten pohjalta selviteltiin 90:ää tapausta. Lisäksi keskuksessa kartoitettiin vierastaistelijoiden rahoittamista.

Lue myös: Poliisi selvitti miljoonien eurojen rahanpesua – rahojen väitettiin olevan laillisia pelivoittoja

Kommentoi Facebookissa