Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot pidätetään virasta – luottamus poliisiin halutaan varmistaa

Robin Lardotin osalta syyte koskee hänen toimintaansa Poliisihallituksen rikostorjuntayksikön päällikkönä.

Robin Lardotin osalta syyte koskee hänen toimintaansa Poliisihallituksen rikostorjuntayksikön päällikkönä. (Kuva AOP)

Syytteet liittyvät Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikosjuttuun.

POLIISIRIKOS Sisäministeriö on päättänyt pidättää Keskusrikospoliisin päällikön Robin Lardotin virantoimituksesta, kunnes häntä vastaan nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta on käsitelty tuomioistuimessa.

Virasta pidättämisellä halutaan varmistaa kansalaisten luottamus poliisiin myös oikeusprosessin aikana. Syyte ei koske Lardotin nykyistä tehtävää Keskusrikospoliisin päällikkönä. Hänen asemansa Keskusrikospoliisin johdossa on kuitenkin niin merkittävä, että sisäministeriö katsoo syytteen heikentävän Lardotin edellytyksiä hoitaa tehtäväänsä oikeudenkäynnin aikana.

Virasta pidättäminen tulee voimaan välittömästi. KRP:n päällikkönä toimii normaalien sijaisuusjärjestelyjen puitteissa toistaiseksi apulaispäällikkö Tero Kurenmaa.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen nosti 13.8.2018 syytteet Lardotia vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta hänen toimiessaan 1.1.2010–30.9.2013 Poliisihallituksen poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä. Syytteet nostettiin myös Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapiota, entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja entistä Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Jukka Riikosta vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Myös Aapio on pidätetty virasta oikeusprosessin ajaksi. Paatero ja Riikonen ovat nykyään molemmat eläkkeellä.

Syytteet liittyvät Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikosjuttuun. Syytteet koskevat Helsingin poliisilaitoksen huumausainerikosyksikön laiminlyöntiä tietolähteiden käytön kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä sekä esimiesten laiminlyöntiä puuttua viipymättä mainittuihin tiedossa olleisiin virheisiin. Lardotin osalta syyte koskee hänen toimintaansa Poliisihallituksen rikostorjuntayksikön päällikkönä.

Virkamieslain mukaan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen käsittelyn ajaksi, jos syytteellä voi olla vaikutuksia virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. Virkamies voi valittaa päätöksestä hallintotuomioistuimeen. Lardotin mahdollisuudet jatkaa tehtävässään arvioidaan sisäministeriössä uudelleen viimeistään tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen jälkeen.

Lue myös: Suomen laajin poliisirikosoikeudenkäynti alkaa – KRP:n päällikkö kritisoi syyttäjää

Kommentoi Facebookissa