KHO karsi kaavailtuja kaupunkibulevardeja – sen sijaan Malmin lentokentän loppu lähestyy

Talvinen kaupunkibulevardi näytti havainnekuvassa kuin tieteiselokuvasta.

Talvinen kaupunkibulevardi näytti havainnekuvassa kuin tieteiselokuvasta olevalta. (Kuva Helsingin kaupunki)

KHO hylkäsi suurimman osan Helsingin yleiskaavaa koskevista valituksista.

KAAVOITUS Korkein hallinto-oikeus on tänään antamassaan ratkaisussa hyväksynyt Helsingin yleiskaavasta tehdyt valitukset osittain. KHO muun muassa katsoi, että Viikintien eteläpuoleiselle peltoalueelle osoitetun rakentamisen osalta oli olemassa vaara, että uudet rakentamisalueet merkittävästi heikentävät suojelun perusteena olevia luonnonarvoja Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueella.

Korkein hallinto-oikeus pysytti myös voimassa hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin kuin siinä oli kumottu yleiskaavan Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardimerkinnät, Keskuspuistoon osoitettu rakentaminen, Vartiosaareen ja Ramsinniemeen osoitettu rakentaminen, Ilmalan varikkoalueelle osoitettu rakentaminen sekä Pitäjänmäen kaupunginosassa sijaitsevan Teknos Oy:n tehdasalueen ympärille osoitettu rakentaminen.

KHO katsoi, että kaavaratkaisun toteuttamiskelpoisuuteen liittyi edellä mainittujen kaupunkibulevardeiksi osoitettujen väylien osalta sellaisia muun ohella teiden toimivuutta koskevia epävarmuustekijöitä, ettei näiden maakuntakaavassa moottoriväyliksi osoitettujen tieyhteyksien muuttamiselle kaupunkibulevardeiksi ollut edellytyksiä.

Helsingin maankäytön suunnittelua voidaan kuitenkin jatkaa yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaisesti eli suunnittelu etenee Raide-Jokerin varren, Vihdintien kaupunkibulevardin, sekä Tuusulanväylän bulevardin osalta. Päätös ei kaupungin mukaan vaikuta Helsingissä merkittävästi 2020-luvun kaavoituksen ohjelmoituun toteuttamiseen.

Myös Malmin lentoaseman aluetta koskevat kaksi valitusta hylättiin. KHO katsoi, että edellytykset alueen osoittamiselle yleiskaavassa asuinkäyttöön olivat olemassa. Myöskään maakuntakaavan kulttuuriympäristön vaalimista koskeva ominaisuusmerkintä ei ollut esteenä alueen rakentamiselle yleiskaavassa esitetyllä tavalla.

Lue myös: Keskuspuiston, kaupunkibulevardien ja Malmin lentokentän kiista jatkuu – KHO myönsi valitusluvat

Kommentoi Facebookissa