Keskuspuiston, kaupunkibulevardien ja Malmin lentokentän kiista jatkuu – KHO myönsi valitusluvat

Tältä näyttäisi Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi vuonna 2050.

Tältä näyttäisi havainnekuvien mukaan Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi vuonna 2050. (Kuva Helsingin kaupunki)

Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt useita valituslupia Helsingin yleiskaava-asiassa.

KAAVOITUS KHO on myöntänyt useita valituslupia Helsingin yleiskaava-asiassa. Tuomioistuimeen tuli yhteensä 21 valituslupahakemusta. Valitusluvan sai kahdeksan ja osittaisen valitusluvan kaksi. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kymmenen hakemusta ja yksi jätettiin myöhästyneenä tutkimatta.

Nyt valitusluvan saaneet muutoksenhakijat vaativat yleiskaavan kumoamista muun muassa kaavan esittämistapaan liittyvillä perusteilla. Alueellisesti nämä valitukset kohdistuvat Malmin lentokentän, Tuomarinkylän kartanon alueen, Laajasalon alueen, Vanhankaupunginlahden Natura-alueen lähialueen ja Santahaminan lähistön Puolustusvoimien saarten maankäyttöön.

Helsingin kaupungille myönnetty valituslupa koskee puolestaan hallinto-oikeuden kumoamia kaupunkibulevardialueita, Keskuspuistoon Hämeenlinnan väylän varteen osoitettuja rakentamisalueita, Vartiosaarta ja Ramsinniemeä, Ilmalan varikkoaluetta ja Teknos Oy:n tehdasalueen läheisyyteen osoitettuja rakentamisalueita.

KHO jatkaa Helsingin yleiskaavavalitusten käsittelyä niiden valittajien osalta, jotka nyt saivat valitusluvat. Nyt tehty päätös valituslupien myöntämisestä kohdentaa asianosaisten kuulemisen ja muun jatkokäsittelyn niihin valituksiin, joihin annetaan asiaratkaisu erillisellä päätöksellä asianosaisten kirjallisen kuulemisen jälkeen.

Valitusluvan Helsingin yleiskaava-asiassa saivat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Tapulikaupunki-Seura ry, Malmin lentoaseman ystävät ry, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry, Tuomarinkylän Kilpatalli Oy ja sen asiakumppanit, Laajasalo – Degerö Seura ry sekä yksi yksityishenkilö.

KHO myönsi myös osittaisen valitusluvan Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle ja sen asiakumppanille sekä Helsingin kaupunginhallitukselle.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä myös Vartiosaaren osayleiskaavaa koskeva valituslupahakemus. Siinä hakijana on Helsingin kaupunginhallitus. Asiassa on käynnissä asianosaisten kirjallinen kuuleminen. Tuossa asiassa korkein hallinto-oikeus päättää valitusluvan myöntämisestä sekä asiaratkaisun antamisesta tavalliseen tapaan vasta kuulemisten jälkeen.

Lue myös: Keskuspuistoon ei saa koskea, kaupunkibulevardit kumottiin – hallinto-oikeus karsi Helsingin yleiskaavaa

Kommentoi Facebookissa