Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat – kevyt polttoöljy yli 32 prosenttia

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,7 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta.

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,7 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. (Kuva Fotolia)

Talotyypeittäin eniten nousivat toimistorakennusten ja myymälärakennusten ylläpitokustannukset.

ASUMINEN Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,7 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä, jossa vuosi 2010 on lähtötaso 100.

Kiinteistön ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat kevyen polttoöljyn kustannukset 32,1 prosenttia. Lämmityskustannukset kasvoivat 6,3 prosenttia, käyttösähkö 5,2 prosenttia, erilliskustannukset 1,8 prosenttia, käyttö- ja jätevesikustannukset 0,8 prosenttia ja kaukolämpö 0,5 prosenttia.

Kevyen polttoöljyn kustannusten hurjaa nousua selittää se, että vuosina 2011–2014 kevyen polttoöljyn kustannukset olivat huipussaan, vain laskeakseen lähtötasolleen ja tarkastelujakson alimmalle tasolle vuonna 2016.

Työkustannukset laskivat 2,2 prosenttia, tarveainekustannukset 1,2 prosenttia ja kunnossapitopalvelun kustannukset 0,5 prosenttia. Kiinteistönhoitopalvelun kustannukset pysyivät vuoden takaisella tasolla. Työkustannusten lasku selittyy vuodenvaihteessa pienentyneellä työnantajan sosiaalikustannuksilla ja kiinteistöpalvelualalla kasvaneella työajalla.

Talotyypeittäin tarkasteltuna eniten nousivat toimistorakennusten ja myymälärakennusten ylläpitokustannukset 1,9 prosenttia. Asuinkerrostalojen ylläpitokustannukset nousivat 1,2 prosenttia, koulurakennusten 1,1 prosenttia ja terveyskeskusten 0,3 prosenttia. Teollisuushallien kustannukset säilyivät ennallaan.

Kiinteistön ylläpidon kustannusten kokonaisindeksi laski 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä, jossa vuosi 2010 on lähtötaso 100.
Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä, jossa vuosi 2010 on lähtötaso 100. (Kaavio Tilastokeskus)

Kommentoi Facebookissa