Kirkollisverojen tuotto supistui – viime vuonna 15 miljoonaa euroa

Kirkollisverojen määrä on laskenut vuodesta 2009 lähtien noin prosentin vuodessa.

Kirkollisverojen määrä on laskenut vuodesta 2009 lähtien noin prosentin vuodessa. (Kuva Fotolia)

Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin verotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä yli miljardi euroa.

KIRKKO Seurakuntien kirkollisverotulot supistuivat hieman vuonna 2016 edellisvuodesta. Seurakunnat onnistuivat kuitenkin säästämään toiminnan kustannuksissa neljättä vuotta peräkkäin ja investoinnit kasvoivat. Seurakuntatalouksia on yhteensä 285.

Seurakuntien toimintatuotot kasvoivat neljä prosenttia ja toimintakulut vähenivät kaksi prosenttia, minkä seurauksena toimintaan käytettiin 33 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja. Palkkoja maksettiin noin prosentti vähemmän kuin edellisvuonna.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein lukema vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin prosentin vuodessa. Vuonna 2016 kirkollisveron tuotto väheni 15 miljoonaa euroa eli vajaa kaksi prosenttia.

Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin kirkollis- ja yhteisöverotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 1 016 miljoonaa euroa. Summa oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin kirkollis- ja yhteisöverojen yhteismäärä vuonna 2015, jolloin seurakunnat eivät vielä saaneet valtionrahoitusta.

Yhteisöveroja ei enää verovuodesta 2016 lähtien ole kertynyt seurakunnille, mutta aikaisemmilta verovuosilta niitä tilitettiin 18 miljoonaa euroa vuonna 2016. Yhteisöverojen tilittäminen loppuu kokonaan lokakuussa 2017.

Investointeja seurakunnissa valmistui vuonna 2016 yhteensä 75 miljoonan euron arvosta. Määrä kasvoi lähes 30 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua oli kappeleiden ja muiden kirkkorakennusten, siunauskappeleiden ja seurakuntakeskusten investoinneissa.

Kommentoi Facebookissa