Kittilän 20 kuntapäättäjää pidätettiin luottamustoimista – ”Syytteet ovat poikkeuksellisia ja vakavia väärinkäytösepäilyjä”

Levin Igluissa voi rauhoittua yöllisiä revontulia ihaillessa, kun tunturin juurella Kittilän kuntapäättäjien tekemisistä kohistaan.

Levin Igluissa voi rauhoittua yöllisiä revontulia ihaillessa, kun tunturin juurella Kittilän kuntapäättäjien tekemisistä kohistaan. (Kuva Levin Matkailu)

Valtiovarainministeriö päätti Kittilän kunnan luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimistaan.

LEX KITTILÄ Valtiovarainministeriö on päättänyt pidättää 20 syytteessä olevaa Kittilän kunnan luottamushenkilöä luottamustoimista siihen saakka, kunnes heitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty tuomioistuimessa.

Valtiovarainministeriö katsoi päätöksessään, että syytteessä olevien henkilöiden jatkaminen luottamustoimen hoitamisessa oikeudenkäynnin aikana vaarantaa kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden ja tämän vuoksi luottamustoimesta pidättäminen on välttämätöntä. Päätös pannaan täytäntöön välittömästi.

Valtiovarainministeriö perusteli päätöstään sillä, että luottamushenkilöille luetut syytteet ovat kuntakentällä poikkeuksellisia ja koskevat vakavia väärinkäytösepäilyjä. Luottamushenkilöt ovat syytteessä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä osa vielä virka-aseman väärinkäyttämisestä, työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä.

Syytteiden teonkuvauksen mukaan teot olisivat tahallisia ja osittain täyttäisivät myös törkeän rikoksen teonkuvauksen. Teot on tehty luottamustoimessa, ja asianomistajana törkeässä teonkuvauksessa on Kittilän kunta.

Viranomaistoimintaan liittyvät syytteet ovat aina oikeusvaltioperiaatteen näkökulmasta vakavia. Ministeriö katsoi, että henkilöiden luottamustoimesta pidättämisen välttämättömyyttä tukee selvitysryhmän selvitys. Selvityksen mukaan kunnan päätöksenteko on poikkeuksellisessa hallinnollisessa kriisissä ja kunnan tilanne on vakava. Taustalla on rikosprosessin myötä syntynyt epäluottamus ja sitä seurannut luottamushenkilöiden jakautuminen kahteen leiriin.

Ministeriö katsoi myös, että tavanomaisten esteellisyyssäännösten mukainen menettely ei riitä turvaamaan Kittilän kunnan päätöksenteon uskottavuutta ja luotettavuutta sekä päätöksenteon saattamista lain mukaiseksi. Luottamustoimesta pidättämisessä on kyse hallinnollisesta turvaamistoimenpiteestä, jossa ei oteta kantaa syyllisyyteen eikä kyse ole rikosoikeudellisesta tulkinnasta tai toimenpiteestä.

Kittilän kunnanvaltuusto päätti aiemmin, 26. maaliskuuta, ettei se pidätä syytteessä olevia luottamushenkilöitä luottamustoimestaan oikeudenkäynnin ajaksi, vaan syytetyt saavat jatkaa normaalien jääviyssääntöjen mukaisesti. Valtiovarainministeriö katsoi, ettei päätös turvaa kunnan päätöksenteon uskottavuutta ja luotettavuutta ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat.

Valtiovarainministeriö käynnisti kunnanvaltuuston päätöksen pohjalta asianosaisten luottamishenkilöiden ja kunnan kuulemismenettelyn syytteessä olevien luottamushenkilöiden pidättämisestä luottamustoimesta oikeudenkäynnin ajaksi. Kuulemiselle varattu aika päättyi 23. toukokuuta.

Koko sotkuinen tapahtumaketju juontuu jo vuosien takaa, sekava vyyhti alkoi Levi Ski Resort -yhtiön käynnistämästä hissihankinnan suunnittelusta.

Lue myös: Se alkoi yhdestä sähköpostista – nyt valtio uhkaa ottaa koko Kittilän valvontaansa

Kommentoi Facebookissa