Se alkoi yhdestä sähköpostista – nyt valtio uhkaa ottaa koko Kittilän valvontaansa

Matkalaiset nukkuvat rauhallista unta Levin rinteiden juuressa, kun kuntapäättäjien keskuudessa on kohistu.

Matkalaiset viettävät rentouttavaa lomaa Levin rinteiden juuressa, kun Kittilän kuntapäättäjien keskuudessa kuohuu. (Kuva Fotolia)

Valtiovarainministeriö käynnisti Kittilän kunnan kuulemismenettelyn kuntalain mukaisesti.

LEX KITTILÄ Valtiovarainministeriön mukaan Kittilän kunta ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin kunnan hallinnon saattamiseksi lain mukaiseksi. Tapauksen taustat juontuvat jo kaukaa, Keskusrikospoliisi on tutkinut Kittilään liittyviä asioita syyskuusta 2014 alkaen, jolloin apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi tutkimaan Levin hissihankintaa koskevan asian. Päivän Lehti kirjoitti tutkinnasta tässä.

Yksinkertaistettuna kaikki lähti yhdestä sähköpostista. Kunnan pääomistama Levi Ski Resort -yhtiö käynnisti uuden hissihankinnan suunnittelun. Sen edetessä toimitusjohtaja Jouni Palosaari vihjaisi sähköpostilla Doppelmayr-hissitoimittajalle ehdoista, joilla se alittaisi kilpailevan tarjouksen tehneen Leitnerin hinnan.

Asian paljastuttua toimitusjohtaja sai potkut ja etelästä tullut kunnanjohtaja Anna Mäkelä teki tutkintapyynnön Jouni Palosaaresta. Asetelma kääntyi ympäri, kun kunnanhallitus perui tutkintapyynnön sekä paikalliseen mahtisukuun kuuluneen Palosaaren irtisanomisen, kuntapäättäjät antoivat puolestaan Mäkelälle potkut.

Tästä syntyi lopulta sekava vyyhti, josta esitutkinnassa olleesta asiakokonaisuudesta Keskusrikospoliisi siirsi toukokuussa pääosan syyteharkintaan. Oulun syyttäjänvirasto ilmoitti lokakuussa, että Kittilän kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa sekä tilapäisessä valiokunnassa edellisellä vaalikaudella toimineita lukuisia jäseniä vastaan on nostettu syytteitä.

Syytteitä on nostettu eri henkilöiden osalta työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Henkilöistä suuri osa toimii kunnan luottamustoimessa myös kuluvalla valtuustokaudella.

Kittilän kunnanvaltuusto käsitteli 31.10.2017 syytteessä olevien luottamushenkilöiden mahdollista luottamustoimesta pidättämistä.  Valtuuston päätöksen mukaan Lapin käräjäoikeudessa vireillä olevissa rikosasioissa vastaajana olevat luottamushenkilöt on pidätetty osallistumasta asioiden käsittelyyn asioissa, joista he ovat syytteessä tai muusta syystä esteellisiä.

Levin hissihankinnoissa vuonna 2014 oli kyse noin viiden miljoonan euron arvoisesta tarjouspyynnöstä.
Levin hissihankinnoissa vuonna 2014 oli kyse noin viiden miljoonan euron arvoisesta tarjouspyynnöstä. (Kuva AOP)

Valtiovarainministeriö kuitenkin katsoo, että Kittilän kunta ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin kunnan hallinnon saattamiseksi lain mukaiseksi ottaen huomioon kuntalain 85 §:n säännökset. Kuntalain kyseisen pykälän tarkoituksena on turvata kunnan päätöksenteon uskottavuus ja luotettavuus tilanteessa, jossa luottamushenkilöä epäillään vakavasta virkarikoksesta.

Koska syyttäjänviraston nostamat syytteet koskevat useita vakavia virkarikoksia ja laajaa joukkoa luottamushenkilöitä ja esitutkinnassa sekä syyteharkinnassa on myös muita asioita, pelkästään esteellisyyssäännösten noudattaminen ei valtiovarainministeriön käsityksen mukaan riittävästi turvaa päätöksenteon luotettavuutta ja uskottavuutta.

Kittilän kunta saa vielä viimeisen mahdollisuuden. Niin kutsuttu Lex Kittilä asetettiin tämän vuoden alussa, ja se on säädetty nimenomaisesti Kittilän kuntapoliitikkojen toimien johdosta. Lex Kittilä antaa valtiovarainministeriölle oikeuden puuttua kunnan päätöksentekoon, jos kunta on ajautunut hallinnolliseen umpikujaan.

Valtiovarainministeriön on kuultava asianomaista kuntaa ennen selvityshenkilön tai selvitysryhmän asettamista kunnan hallintoa selvittämään. Valtiovarainministeriö pyysi eilen Kittilän kunnalta lausuntoa 18.12.2017 mennessä selvitysryhmän asettamisesta. Mikäli kunnan kuulemisen jälkeen selvitysmenettelyn edellytykset edelleen täyttyvät, selvitystyö alkaisi 1.1.2018.

Selvitysryhmän toimenpide-ehdotukset on kuntalain mukaan käsiteltävä mahdollisimman pian Kittilän kunnanvaltuustossa ja niitä koskevat päätökset on raportoitava valtiovarainministeriöön.

Valtiovarainministeriö on nimeämässä selvitysryhmän jäseniksi kaupunkineuvos, hallintotieteiden maisteri Antti Rantakokon, ylituomari, varatuomari Liisa Talvitien ja hallintojohtaja, varatuomari Irma Niemisen. Antti Rantakokko toimii selvitysryhmän puheenjohtajana.

Ryhmän jäsenillä on laaja kokemus kunnallishallinnon alalta ja ryhmässä on tehtävän vaatima oikeudellinen asiantuntemus. Selvitysryhmän jäsenet ovat Kittilän kunnasta ja valtiovarainministeriöstä riippumattomia.

Kuntalain mukaiseen valtiovarainministeriön käynnistämään selvitysmenettelyyn ei ole tarvetta eikä perustetta, mikäli kunta itse ryhtyy asiassa riittäviin toimenpiteisiin. Kuntalain mukaan luottamushenkilö voi myös itse vetäytyä hoitamasta luottamustoimea.

Kommentoi Facebookissa