KKO piti Talvivaara-johtajien ympäristörikostuomiot ennallaan – haitallisten aineiden päästöt jopa satakertaiset

Hovioikeus korotti Pekka Perän tuomiota selvästi, sillä Kainuun käräjäoikeus oli tuominnut hänet ainoastaan sakkorangaistukseen ympäristön turmelemisesta.

Hovioikeus korotti Pekka Perän tuomiota selvästi, sillä käräjäoikeus oli tuominnut hänet ainoastaan sakkorangaistukseen ympäristön turmelemisesta. (Kuva AOP)

Hovioikeus oli tuominnut Pekka Perän kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä ympäristön turmelemisesta.

YMPÄRISTÖRIKOS Korkein oikeus ei muuttanut Rovaniemen hovioikeuden ratkaisun lopputulosta Talvivaaran ympäristörikosasiassa. Pekka Perä tuomittiin törkeästä ympäristön turmelemisesta ja Lassi Lammassaari ympäristön turmelemisesta. Äänestystulos korkeimmassa oikeudessa oli 3-2, kyse oli tuomion pituudesta.

Hovioikeus oli tuominnut Talvivaaran kaivoksen perustajan ja konkurssiin menneen Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtajan Pekka Perän kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä ympäristön turmelemisesta.

KKO oli myöntänyt Talvivaara Sotkamo Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimineelle Pekka Perälle ja yhtiön tuotantojohtajana toimineelle Lassi Lammassaarelle rajoitetun valitusluvan ympäristön turmelemista koskevan rangaistussäännöksen tulkinnasta.

KKO:ssa oli kysymys siitä, täyttyykö rikostunnusmerkistö tilanteessa, jossa kaivoksen jätevesipäästöissä on ollut ympäristölle haitallisia aineita huomattavasti enemmän kuin kaivoksen ympäristölupahakemuksessa oli arvioitu, kun ympäristöluvassa ei kuitenkaan ole asetettu kyseisille aineille tarkkoja päästörajoja.

KKO katsoi, että ympäristölupahakemuksessa esitetyt ja ympäristölupapäätöksen kertoelmaosaan kirjatut päästöjä koskevat tiedot olivat osa ympäristölupaa ja siten ympäristön turmelemisrikoksessa tarkoitettuja lupaehtoja. Useita kymmeniä kertoja lupahakemuksessa ilmoitettua suuremmat päästöt eivät olleet olleet viranomaisen ympäristölupaharkinnan kohteena, joten ympäristöön oli päästetty haitallisia aineita myös ilman lupaa. Perä ja Lammassaari olivat siten päästäneet ainetta ympäristöön sekä lupaehtojen vastaisesti että ilman laissa edellytettyä lupaa.

Asiassa oli kysymys Talvivaaran kaivostoiminnan käynnistymisen jälkeen kaivoksen jätevedessä ilmenneistä ympäristölle haitallisen korkeista määristä natriumia, sulfaattia ja mangaania. Kyseisten ympäristölle haitallisten aineiden päästöt olivat olleet jopa satakertaiset yhtiön ympäristölupahakemuksessa ilmoittamiin tietoihin nähden.

Perälle oli myönnetty valituslupa myös hovioikeuden menettelyä koskevasta kysymyksestä. Hovioikeuden ratkaisun lopputulosta ei tältäkään osin muutettu. KKO myös hylkäsi vastaajien valituslupahakemukset muilta osin.

Lue myös: Terrafamen jätevesien poistoputki Nuasjärveen on aiheuttanut happikadon – pohjan eliöyhteisöä turmeltui

Kommentoi Facebookissa