Koronavirusta on todettu usean kaupungin jätevesissä – ”Samoilla paikkakunnilla, joilla on todettu myös tartuntoja”

Jätevesistä tutkitaan säännöllisesti myös esimerkiksi huumeiden käyttöä eri kaupungeissa.

Jätevesistä tutkitaan säännöllisesti myös esimerkiksi huumeiden käyttöä eri kaupungeissa. (Kuva Fotolia)

Uusi testausmenetelmä havaitsee koronavirusta aiempaa herkemmin.

KORONAVIRUS Kaupunkien jätevesissä on todettu koronavirusta THL:n jätevesiseurannassa elokuussa. Virusta on todettu erityisesti Helsingin Viikinmäen, Espoon Suomenojan ja Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoista kerätyistä jätevesinäytteistä. Lisäksi virusta on todettu elokuun aikana yksittäisistä näytteistä Tampereella, Raumalla ja Vaasassa.

Heinäkuussa, kun COVID-19-epidemiatilanne oli rauhallinen, löydökset olivat suurimmassa osassa laitoksia satunnaisia tai jäivät alle menetelmän havaitsemisrajan. Heinäkuussa koronavirusta todettiin erityisesti Turun jätevedestä. Myös Helsingin ja Espoon jätevesinäytteistä löytyi koronaviruksen geeniperimää.

Kesäkuussa koronavirusta esiintyi hieman heinäkuuta laajemmin. Viikoittaisista näytteenottokohteista koronavirusta todettiin Helsingin ja Turun jätevedenpuhdistamoiden näytteistä. Kuukausiseurantakohteiden näytteistä koronavirusta puolestaan todettiin Espoon, Lappeenrannan ja Vihdin jätevesistä.

– Jätevesitutkimus osoittaa selvästi, että koronavirusta on osoitettavissa jätevedestä samoilla paikkakunnilla, joilla on todettu myös koronavirustartuntoja yksilötestauksessa, sanoo erikoistutkija Tarja Pitkänen THL:stä.

THL:n hankkeessa koronaviruksen esiintymistä jätevesissä tutkitaan mittaamalla jätevesipuhdistamoille tulevista puhdistamattomista jätevesistä koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää. RNA-löydös jätevedestä ei kerro viruksen tartuttavuudesta, vaan kuvaa koronaviruksen esiintymistä viemäriverkoston piirissä olevissa kotitalouksissa.

Juttuvinkki: THL tutkii koronaviruksen esiintymistä jätevesissä – paljastaa kuinka paljon virusta on kyseisellä paikkakunnalla

Koronaviruksen jätevesiseurantaan ei ole vielä käytettävissä vakiintuneita menetelmiä. Heinäkuun lopussa THL:ssä otettiin käyttöön jätevesinäytteiden tutkimisessa uusi koronaviruksen RNA:n osoittamiseen tarkoitettu PCR-testi. Uusi testi perustuu N2-geenialueen testaamiseen.

Nyt saatujen alustavien tulosten valossa N2-testi löytää jätevedestä aiempaa pienempiä koronavirusmääriä verrattuna aiemmin THL:ssä käytettyyn E-geenialueen testausmenetelmään. Tulokset varmentuvat hankkeen edetessä seuraavien viikkojen aikana.

– Muitakin löydöksiä eri paikkakunnilta voi vielä ilmetä, kun kaikki tutkimuksessa aiemmin kerätyt näytteet saadaan analysoitua uudella N2-testillä, Pitkänen sanoo.

Myös ympäristötekijät, kuten jäteveden lämpötila, PCR-testissä käytettäviä entsyymejä häiritsevien ainesosien osuus puhdistamolle tulevassa jätevedessä sekä aikaviive näytteenoton ja analyysin välillä, voivat vaikuttaa koronaviruksen lukumäärätulosten luotettavuuteen.

THL:n asiantuntijamikrobiologiayksikkö ja sen vesimikrobiologian laboratorio Kuopiossa seuraavat SARS-CoV-2 koronaviruksen RNA-lukumääriä jätevedenpuhdistamoilta kerätyistä näytteistä viikoittain viideltä paikkakunnalta ja kuukausittain yhteensä 28 eri puhdistamolta.

Huhtikuun puolessa välissä aloitettua näytekeräystä on tarkoitus jatkaa vuoden 2020 loppuun saakka.

Lue myös: Koronavirusta löydettiin Suomessa kahden kaupungin jätevesistä – näytteitä kerätään 28 puhdistamosta

Kommentoi Facebookissa