Koronavirustestausta halutaan lisätä – nyt pystytään testaamaan reilut 4000 näytettä päivässä

Ohjeen tavoitteena on torjua epidemian leviämistä, suojata riskiryhmiä sekä turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky.

Ohjeen tavoitteena on torjua epidemian leviämistä, suojata riskiryhmiä sekä turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky. (Kuva Fotolia)

Testaukseen ohjataan myös terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos epäillään tartuntaa.

KORONAVIRUS Koronavirustestauksen nopea lisääminen ja laajentaminen Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nyt tärkeää.

THL:n yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa laatiman päivitetyn ohjeen mukaan testaukseen tulisi vastedes ohjata kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai lääkärin arvion perusteella on syytä epäillä koronavirustartuntaa.

Testaukseen ohjataan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja kriittisillä aloilla työskentelevät, jos heillä epäillään tartuntaa. Ohjeen tavoitteena on sosiaali- ja terveysministeriön testausta koskevan strategian mukaisesti torjua epidemian leviämistä, suojata riskiryhmiä sekä turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky.

Sen lisäksi tulisi jäljittää tehokkaasti tartuntaketjuja sekä luoda epidemian kulusta mahdollisimman tarkka kuva, jonka avulla arvioidaan rajoitustoimien välttämättömyyttä, oikeasuhtaisuutta ja kestoa.

– Testaus on ketju, joka alkaa terveydenhuollossa tehtävästä näytteenotosta. Sen jälkeen näyte tutkitaan laboratoriossa. Tuloksen perusteella sairastuneet voidaan tunnistaa nopeasti, hoitaa eristysolosuhteissa sairaalassa tai kotona sekä estää jatkotartuntoja asettamalla altistuneet karanteeniin, sanoo ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

Tällä hetkellä palvelujärjestelmän toimiluvalliset kliinisen mikrobiologian laboratoriot pystyvät tutkimaan virustartunnan tunnistamiseen soveltuvalla PCR-tekniikalla jo yli 4 000 näytettä päivässä.

Tavoite on edelleen kasvattaa jokaisen sairaanhoitopiirin ja keskeisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden näytteenotto-, testaus- ja tartunnanjäljittämiskapasiteettia. THL toteaa, että yksityisten terveyspalveluiden tuottajien tulee tukea tätä toimintaa.

Lue myös: THL tutki HUS:n alueella – koronavirustartuntoja voi olla kymmeniä kertoja varmistettuja tapauksia enemmän

Kommentoi Facebookissa