Korvattavia potilasvahinkoja sattuu vuosittain reilut 2 000 – vakavia vammoja useita kymmeniä

Valtaosa korvattavista potilasvahingoista on lieviä, ja niistä maksetut korvaussummat maltillisia. (Kuvituskuva Mostphotos)

Potilasvahingoista maksettujen korvausten keskiarvo on noin 2 500 euroa vahinkoa kohden.

TERVEYS Korvattavia potilasvahinkoja tapahtuu vuosittain reilut 2 000, ja vuositasolla korvauksia maksetaan noin 20–30 miljoonaa euroa. Valtaosa potilasvahingoista on lieviä, vakavissa vahingoissa yksittäiselle henkilölle maksettavat korvaukset voivat kuitenkin vuosien saatossa nousta jopa miljooniin euroihin.

Potilasvakuutuskeskus antaa vuosittain ratkaisun noin 9 000 potilasvahinkoilmoituksesta, joista keskimäärin reilu viidennes johtaa myönteiseen korvauspäätökseen. Vuonna 2023 potilasvahinkojen korvauksia maksettiin yhteensä 4 563 henkilölle noin 26,3 miljoonaa euroa. Valtaosa korvatuista vahingoista oli tapahtunut ennen vuotta 2023.

Lähes puolet vuonna 2023 maksetuista korvauksista aiheutui potilasvahingon aiheuttamasta ansionmenetyksestä, ja reilu kolmannes tilapäisen ja pysyvän haitan korvaamisesta. Loput korvauksista olivat sairaanhoidon kustannuksia ja muita potilasvahingosta aiheutuneita kustannuksia.

– Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat vain jäävuoren huippu potilasvahinkojen aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Potilasvakuutuksesta korvataan vain korvauksenhakijalle itselleen vahingosta aiheutuneet kustannukset ja menetykset. Potilasvahinkojen todelliset kustannukset terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle ovat moninkertaisesti suuremmat – vahinkoa kärsineille ja heidän omaisilleen aiheutuneista inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen muistuttaa.

Laki potilasvahinkojen korvaamisesta tuli voimaan Suomessa 1987 – ensimmäisenä koko maailmassa. Sen jälkeen kaikki Suomessa annettua hoitoa koskeneet potilasvahinkoilmoitukset on tutkittu järjestelmällisesti. Tähän mennessä potilasvahingosta aiheutuneita kuolemantapauksia on korvattu noin 2 500, ja vaikeasta pysyvästä haitasta korvauksia on saanut 700 henkilöä.

Keskimäärin vuosittain tapahtuu siis noin 85 vakavaa potilasvahinkoa. Vuodesta 1987 alkaen korvauksia potilasvahingoista on maksettu potilaille ja omaisille yhteensä yli 700 miljoonaa euroa.

Potilasvahingoista maksettujen korvausten keskiarvo vahinkoa kohden on noin 2 500 euroa. Toisaalta vakavaa haittaa aiheuttaneissa vahingoissa yksittäisen vahingon korvaukset voivat nousta vuosien saatossa yli miljoonaan euroon. Tällaisissa tapauksissa summa koostuu pääasiassa ansionmenetysten korvaamisesta.

– Esimerkiksi syntymässä potilasvahingon vuoksi vammautuneelle lapselle, joka ei kykene opiskelemaan eikä hankkimaan ansiotuloja, voidaan maksaa ansionmenetyskorvausta arvioidusta valmistumisajankohdasta aina eläkeikään saakka. Lisäksi korvattavaksi voi tulla esimerkiksi apuvälineistä, terapiasta ja lääkkeistä aiheutuvia kustannuksia.

– Vaikka jokainen vältettävissä ollut lieväkin vahinko on liikaa, tulisi terveydenhuollossa kyetä tunnistamaan ainakin kaikista vakavimpiin seurauksiin johtavat riskit. Sillä tavoin tällaiset syntyvän lapsen ja koko perheen loppuelämän mullistavat, ja myös yhteiskunnalle kaikkein kalleimmiksi tulevat tilanteet, voisi välttää, Plit-Turunen painottaa.

Potilasvahinkojen korvaaminen perustuu potilasvakuutuslakiin. Potilas saa vakuutusturvan automaattisesti, sillä jokaisella terveydenhuollon harjoittajalla on lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus potilasvahinkojen varalta. Potilas saa korvaukset edellytysten täyttyessä myös silloin, jos vakuutus syystä tai toisesta on laiminlyöty.

Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset määritellään vahingonkorvauslain sekä liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan korvausohjeiden ja ratkaisukäytännön perusteella. Lähtökohtaisesti vahinkoon liittyvät kulut ja menetykset korvataan täysimääräisesti. Korvausta ei kuitenkaan makseta alun perin tutkittavana tai hoidettavana olleen sairauden tai vamman hoitokuluista, vaan potilasvakuutuksesta korvataan ainoastaan potilasvahingon aiheuttamia kustannuksia.

– Korvausten avulla henkilövahingon kärsinyt pyritään saattamaan samaan asemaan, jossa hän olisi taloudellisesti ollut ilman potilasvahingon sattumista. Terveyttä ei aina voida lääketieteellisillä toimilla palauttaa, mutta potilasvakuutuskorvaukset auttavat elämään vahingon seurausten kanssa, Plit-Turunen sanoo.

– Suomessa korvauksia ei myöskään tarvitse hakea juristin avulla ja omalla riskillä tuomioistuimesta, vaan potilasvakuutus on potilaan turvana aina ja automaattisesti, hän jatkaa.

Lue myös: Joka kymmenes suomalainen 10–12-vuotias poika käyttää ADHD-lääkkeitä – erityisesti loppuvuodesta syntyneet

Kommentoi Facebookissa