Kotimaisen raakapuun käyttö oli viime vuonna huippulukemissa

Runkopuun lisäksi metsistä korjattiin poltettavaksi myös hakkuutähteitä ja kantoja, yhteensä hieman alle kolme miljoonaa kuutiometriä.

Runkopuun lisäksi metsistä korjattiin poltettavaksi myös hakkuutähteitä ja kantoja, yhteensä hieman alle kolme miljoonaa kuutiometriä. (Kuva Fotolia)

Selluteollisuus oli suurin puunkäyttäjä, seuraavana tulee sahateollisuus.

METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuus käytti vuonna 2016 raakapuuta kaikkiaan 67,4 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, käytettiin 9,3 miljoonaa kuutiometriä.

– Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi edellisvuodesta viisi prosenttia 58,9 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin sitten vuoden 2007, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskuksesta.

Tuontiraakapuuta metsäteollisuus kulutti saman verran kuin vuotta aiemmin, yhteensä 8,5 miljoonaa kuutiometriä.

Lähde Luonnonvarakeskus, Metsäteollisuuden puunkäyttö
Lähde Luonnonvarakeskus: Metsäteollisuuden puunkäyttö

Puun käyttö lisääntyi edellisvuodesta sekä puutuote- että massateollisuudessa. Toimialoista eniten raakapuuta käytti selluteollisuus, 31,7 miljoonaa kuutiometriä, lisäystä 5 prosenttia edellisvuodesta. Selluteollisuuden käyttämän kotimaisen raakapuun määrä, 24,5 miljoonaa kuutiometriä, oli suurin tähän mennessä tilastoitu.

Sahateollisuus käytti raakapuuta 25,4 miljoonaa kuutiometriä, joka on 6 prosenttia aikaisempaa enemmän. Puutavaralajeista eniten käytettiin mäntykuitupuuta 16,3 miljoonaa kuutiota ja kuusitukkeja 14,1 miljoonaa kuutiota.

Viidennes raakapuusta eli 13,3 miljoonaa kuutiometriä jalostettiin Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten raakapuuta käytettiin Kymenlaaksossa ja Lapissa.

Kommentoi Facebookissa