Neljä uutta alusta merivoimille – ja ne suunnitellaan Suomessa

Puolustusministeri Jussi Niinistö halusi, että merivoimien uudet laivat suunnitellaan Suomessa .

Puolustusministeri Jussi Niinistö on ajanut Puolustusvoimien turvallisuutta lisääviä lakihankkeita. (Kuva AOP)

Laivue 2020 -alusten 7,5 miljoonan euron arvoinen suunnittelusopimus allekirjoitettiin.

MERIVOIMAT Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Rauma Marine Constructions RMC Oy ovat solmineet suunnittelusopimuksen Laivue 2020 -hankkeen neljän monitoimikorvetin suunnittelusta.

Suunnittelusopimus seuraa syyskuussa 2016 tehtyä aiesopimusta Puolustusvoimien ja RMC:n välillä. Puolustusministeri Jussi Niinistö valtuutti huhtikuun 2017 alussa logistiikkalaitoksen solmimaan rakentamiseen tähtäävän suunnittelusopimuksen. Sopimuksen arvo on 7,5 miljoonaa euroa.

RMC Oy:llä on hyvät edellytykset suunnitella korkean vaatimustason alukset yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Sopimukseen sisältyvällä suunnittelulla tarkennetaan aluskonseptia ja tuotetaan alusten rakentamisen edellyttämä perussuunnitteluaineisto. Alusten varsinainen rakentamissopimus on tarkoitus solmia vuoden 2018 kuluessa.

Laivue 2020:n käynnistyspäätöksessä syksyllä 2015 asetetulla huoltovarmuusvaatimuksella edellytettiin, että Suomen puolustusteollisuudella on oltava hankittavan suorituskyvyn tukemiseksi riittävä alan osaaminen, teknologia ja tuotantokyky myös tulevaisuudessa. Kotimainen huolto-, ylläpito- ja vaurionkorjauskyky turvaavat aluskaluston käytettävyyden sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Suunnittelusopimuksella RMC Oy kokoaa kotimaisista ja ulkomaisista yrityksistä koostuvan suunnitteluorganisaation, jonka keskeisinä huoltovarmuusvaatimuksina ja tavoitteina on toteuttaa Laivue 2020 -alusten perussuunnittelu sopimuksen mukaisesti, lisätä olemassa olevaa kotimaista sotalaivaosaamista, perehdyttää uusia kotimaisia laivasuunnittelijoita sotalaivasuunnitteluun sekä hankkia tarvittavaa erikoisosaamista ulkomaisilta tahoilta.

Alusten suunnittelussa huomioidaan pintatorjuntakyky, merimiinoittamiskyky, mahdollisuus sukellusvenetorjuntaan, merioperaatioiden johtamiskyky sekä pitkäkestoinen merellä olo kaikissa sää- ja jääolosuhteissa.

Laivue 2020 -hankkeeseen kuuluvat alukset korvaavat jo käytöstä poistuneen miinalaiva Pohjanmaan lisäksi neljä Rauma-luokan ohjusvenettä sekä kaksi Hämeenmaa-luokan miinalaivaa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 1,2 miljardia euroa. Ensimmäiset alukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021.

RMC Oy on perustettu vuonna 2014 jatkamaan länsirannikon laivanrakennusperinteitä STX Finlandin Rauman telakan lopetettua.

Kommentoi Facebookissa