Kotitalouksista lähes 10 prosenttia sai toimeentulotukea – käsittelyn siirto Kelaan kasvatti saajien määrää

Toimeentulotuesta on tullut liian monelle kotitaloudelle perusturvaa täydentävä säännöllinen tuki.

Toimeentulotuesta on tullut liian monelle kotitaloudelle perusturvaa täydentävä säännöllinen tuki. (Kuva Fotolia)

Toimeentulotukea myönnettiin kaikkiaan 305 168 kotitaloudelle ja 467 139 henkilölle.

TOIMEENTULOTUKI Väestöstä 8,5 prosenttia ja kaikista kotitalouksista 9,9 prosenttia sai toimeentulotukea vuonna 2017. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä kasvoi noin 17 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Toimeentulotukea myönnettiin kaikkiaan 305 168 kotitaloudelle ja 467 139 henkilölle.

Perustoimeentulotuen hakemusten käsittely, myöntäminen ja maksatus siirtyivät kunnilta Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Yksi Kela-siirron tavoitteista oli perustoimeentulotuen niin sanotun alikäytön vähentäminen. Tästä syystä oli odotettua, että muun muassa toimeentulotuen asiakasmäärät nousevat. Kela-siirron jälkeen useammat kotitaloudet ovat hakeneet perustoimeentuloa.

Kotitalouksista noin 40 prosenttia sai toimeentulotukea lyhytaikaisesti eli 1–3 kuukautta vuoden aikana. Noin kolmasosa toimeentulotuen saajista sai toimeentulotukea 4–9 kuukautta vuoden aikana ja noin 28 prosenttia sai toimeentulotukea pitkäaikaisesti eli 10–12 kuukautta vuoden aikana.

Toimeentulotuki luotiin yhteiskunnan viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi tukimuodoksi yksilön ja perheiden poikkeuksellisissa elämäntilanteissa ilmenneisiin tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin ja erityisiin menoihin. Kunnan sosiaalitoimi myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

– Toimeentulotuesta on tullut liian monelle kotitaloudelle perusturvaa täydentävä säännöllinen tuki, mikä hämärtää sen tilapäisluonteen. Perusturvaetuuksien indeksijäädytykset ovat myös lisänneet toimeentulotuen tarvetta, eikä talouden myönteinen kehitys näy vielä vuoden 2017 luvuissa, toteaa THL:n erikoistutkija Paula Saikkonen.

– Osin kasvua voi selittää perustoimeentulotuen siirto Kelaan, mikä on helpottanut erityisesti digitaitoisia toimeentulotuen hakemisessa, Saikkonen jatkaa.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi noin 17 prosenttia.  Täydentävää toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä väheni noin 25 prosenttia tiettyjen osuuksien siirryttyä perustoimeentulotuesta maksettavaksi. Ehkäisevää toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi noin 20 prosenttia.

Toimeentulotuen kokonaismenot olivat noin 821 miljoonaa euroa vuonna 2017. Edelliseen vuoteen verrattuna menot kasvoivat reaalisesti 11 prosenttia.  Perustoimeentulotukea myönnettiin 753,4 miljoonaa euroa, täydentävää toimeentulotukea 40,0 miljoonaa ja ehkäisevää toimeentulotukea 20,3 miljoonaa euroa. Kuntouttavaan työtoimintaan myönnettiin 6,1 miljoonaa euroa.

Lue myös: Näin Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2019 – opintotuesta lääkekattoon ja työttömyysturvaan

Kommentoi Facebookissa