Kuntien mielestä hallituksen sote-esityksen ongelmat ovat ennallaan – ”Ratkaisuja pikemminkin siirretään”

Kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten osalta on kuntien mielestä tehty riittämättömiä muutoksia.

Kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten osalta on kuntien mielestä tehty riittämättömiä muutoksia. (Kuvituskuva Kuntaliitto)

Kuntaliiton mukaan sote-esityksessä ei riittävällä tavalla huomioitu saatua lausuntopalautetta.

SOTE Sote-ministerityöryhmä on käynyt läpi sote-uudistuksen lausuntokierroksella 15.6.–25.9.2020 saadut lausuntopalautteet ja tehnyt linjauksia sekä muutoksia hallituksen esitysluonnokseen. Lausuntoja saatiin 804. Sote-uudistuksen uusia itsehallinnollisia alueita kutsuttaisiin nimellä hyvinvointialue, lausuntokierroksella uudesta itsehallintotasosta käytettiin sote-maakunta -nimitystä.

Lausuntokierroksen aikana käydyssä keskustelussa sekä lausuntopalautteessa nousivat esille järjestämisen ja tuottamisen roolit hyvinvointialueilla sekä kysymys julkisen vallan käytöstä. Tarkennusta vaativina kysymyksinä olivat esillä myös linjaukset hyvinvointialueen riittävästä omasta palvelutuotannosta, palvelujen monituottajuudesta, ostopalveluista sekä ostopalvelutyövoiman ja vuokratyövoiman käytöstä.

Kuntaliitto toteaa, että hallituksen sote-esityksessä aikatauluun ja alueiden ja kuntien erityispiirteiden huomiointiin liittyvät ongelmat näyttäisivät pysyneen ennallaan, eikä niihin ole lausuntokierroksen myötä esitetty muutoksia laajasta kritiikistä huolimatta.

Juttuvinkki: Hallitus linjasi sote-uudistuksen valmistelun lähtökohdat – 21 sote-maakuntaa ja Helsingin kaupunki

Linjauksissa ei Kuntaliiton mukaan ole huomioitu esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden välisen työnjaon sopimisen mahdollistamista, mikä nousi useissa lausunnoissa esiin esimerkiksi oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävien osalta.

Kuntien ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön varmistamiseen liittyviä muutostarpeita ei ole myöskään riittävästi huomioitu, vaikka lausuntopalautteiden kautta välitetty viesti on selvä. Kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten osalta on tehty oikeansuuntaisia, mutta kokonaiskuvassa yhä riittämättömiä muutoksia.

– Perusongelmat erityisesti kasvavien kaupunkien elinvoiman ja investointimahdollisuuksien varmistamiseksi pysyvät ennallaan ja ratkaisuja pikemminkin siirretään tulevaisuudessa tapahtuvien päätösten varaan, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Hallitus on korostetusti linjannut olevansa huolissaan alueiden rahoituksen riittävyydestä, ja varautuu tarkistamaan rahoitusta myöhemmillä päätöksillä.

Lähtökohtana on, että sosiaali- ja terveydenhuolto on suunniteltava ja toteutettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin asiakkaiden tarve hyvinvointialueilla edellyttää. Palvelut olisi toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon ottaen, lähellä asiakkaita.

Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien etujärjestö. Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa joulukuun 2020 alussa.

Lue myös: Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden määrä kasvoi – pitkään hoitoa odottavia ennätyksellisen paljon

Kommentoi Facebookissa