Kuuraketille tarvitaan kohta Suomessa lupa – laki avaruustoiminnasta tulee voimaan

Avaruustoiminta on uuden lain mukaan luvanvaraista.

Avaruustoiminta on uuden lain mukaan luvanvaraista. (Kuva Fotolia)

Avaruuslaki antaa puitteet Suomen kasvavalle avaruustoiminnalle.

AVARUUSLAKI Suomen kansallinen laki avaruustoiminnasta tulee voimaan 23.1.2018. Vastaava kansallinen lainsäädäntö on EU-maista myös Ruotsilla, Tanskalla, Itävallalla, Belgialla, Hollannilla, Iso-Britannialla ja Ranskalla.

– Yksityinen avaruustoiminta kehittyy Suomessa kovaa vauhtia. Sen vuoksi tuli tarpeelliseksi asettaa lainsäädöllä puitteet toiminnan lainmukaisuudelle, turvallisuudelle ja liiketoimintamahdollisuuksille, kertoo lakimies Maija Lönnqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Avaruustoiminta on uuden lain mukaan luvanvaraista. Toimijoiden oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden määrittely selkeyttää alan toimintaa ja hallinnollisia menettelytapoja. Valtion vastuuta rajoitetaan säätämällä toiminnanharjoittajan vahingonkorvausvastuusta ja valtion takautumisoikeudesta.

– Avaruuslailla pannaan lisäksi täytäntöön Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet, Lönnqvist toteaa.

TEM:n tehtäväksi tulee toimia avaruustoiminnan lupa- ja valvontaviranomaisena sekä avaruusesineiden rekisterin ylläpitäjänä. Tavoitteena on luoda sujuva lupaprosessi, joka varmistaa yrityksille koituvan hallinnollisen taakan pysymisen mahdollisimman pienenä.

– Koska ala on Suomessa vasta kehittymässä, lupaprosessi toteutetaan lupaviranomaisen ja hakijoiden vuoropuheluna, Maija Lönnqvist kertoo.

Avaruuslainsäädäntöä valmisteltiin työryhmässä, joka luovutti raporttinsa joulukuussa työ- ja elinkeinoministeriölle. Avaruuslain lisäksi työryhmä valmisteli lakiin liittyvän asetuksen sekä lain, jolla Suomi liittyy mukaan YK:n avaruusesineiden rekisteröintisopimukseen.

Kommentoi Facebookissa