Kylmä rasittaa diabeetikon terveyttä – rytmihäiriöitä, rintakipuja ja hengitysvaikeuksia

Tutkimus osoitti, että diabetesta sairastavat oireilivat kylmässä selvästi terveitä enemmän.

Tutkimus osoitti, että diabetesta sairastavat oireilivat kylmässä selvästi terveitä enemmän. (Kuva Fotolia)

Uusi tutkimus selvittää lämpötilojen aiheuttamia terveyshaittoja tyypin 2 diabetesta sairastavilla.

TERVEYS Kylmä vuodenaika aiheuttaa oireita tyypin 2 diabetesta sairastaville. Diabeetikot kärsivät rytmihäiriöistä ja rintakivusta, mutta myös hengitystieoireet lisääntyvät talvella.

Tiedot käyvät ilmi Oulun yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Keski-Suomen keskussairaalan yhteistyössä tekemästä laajasta väestötutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui yli viisi tuhatta iältään 45–74-vuotiasta suomalaista, joilta kysyttiin kylmässä ilmeneviä oireita.

Osallistujien sokeriaineenvaihdunta mitattiin tai heillä oli lääkärin toteama tyypin 2 diabetes. Tutkimus osoitti, että diabetesta sairastavat oireilivat kylmässä selvästi terveitä enemmän. Sydänoireiden lisäksi diabeetikot kärsivät hengitystieoireista, joita olivat hengityksen vaikeutuminen, yskä, vinkuminen ja limaneritys. Lisäksi havaittiin, että oireet lisääntyivät sokeriaineenvaihdunnan häiriön pahenemisen myötä.

Oireilu voi johtua diabetekseen liittyvistä muuntuneista hermoston, sydämen, verenkierron sekä aineenvaihdunnan toiminnoista, jolloin kylmään liittyvät tavanomaiset kehon fysiologiset vasteet voivat olla diabeetikoille haitallisia. Maailmanlaajuiset väestötutkimukset ovatkin vahvistaneet, että diabetesta sairastavat kokevat enemmän terveyshaittoja sekä kylmässä että kuumassa ympäristössä.

– Tämä näkyy lisääntyneinä lääkärissäkäynteinä ja jopa kuolleisuutena, kertoo dosentti Tiina Ikäheimo Oulun yliopiston Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksesta.

Tarkkoja syitä diabeetikkojen kokemille terveyshaitoille ei kuitenkaan vielä tunneta. Oulun yliopistossa aiotaan nyt jatkaa aiheen tutkimista. Tutkimus toteutetaan ensi syksyn ja talven aikana yhteistyössä Oulun yliopistosairaalan kardiologian ja endokrinologian yksiköiden, Työterveyslaitoksen ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Osallistujia tutkimukseen haetaan Oulun alueelta.

– Tutkimuksessa tyypin 2 diabetesta sairastavia tullaan altistamaan sekä kylmälle että kuumalle ympäristölle. Tavoitteena on luoda kontrolloidut laboratorio-olosuhteet, jossa kehon lämmöntuotto tai vastaavasti lämmönhukka lisääntyy ympäristön lämpötilan mukaan, Ikäheimo selventää.

Tutkittavista on tarkoitus mitata useita erilaisia sydämen ja verenkierron sekä hermoston ja aineenvaihdunnan vasteita.

– Väestö- ja kokeellisten tutkimusten avulla opimme ymmärtämään, miksi tyypin 2 diabetesta sairastavat ovat herkkiä ympäristölämpötiloille. Tutkimustieto puolestaan auttaa lääkäreitä ja muita terveydenhuollon toimijoita käytännön potilastyössä, esimerkiksi kun ohjataan potilaita oikeanlaiseen lämpötiloilta suojautumiseen, Ikäheimo havainnollistaa.

Kylmän ja kuuman ympäristön vaikutusten tuntemista voidaan hyödyntää myös kehitettäessä erilaisia sääolojen varoitusjärjestelmiä. Lisäksi diabetesta sairastavat voivat itse hyötyä lisätiedosta sairautensa omahoidossa niin työssä kuin vapaa-aikana, mikä voi osaltaan parantaa heidän toimintakykyään sekä vähentää kylmästä tai kuumasta aiheutuvia terveyshaittoja ja kustannuksia.

Kommentoi Facebookissa