Lähisuhdeväkivalta periytyy usein lapsuudesta – viranomaisten tiedossa lähes 10 000 uhria vuodessa

Lähisuhdeväkivalta on luonteeltaan piilorikollisuutta, joka yleensä tulee poliisin tietoon vasta kun sitä on jatkunut jo pidemmän aikaa.

Lähisuhdeväkivalta on luonteeltaan piilorikollisuutta, joka yleensä tulee poliisin tietoon vasta kun sitä on jatkunut jo pidemmän aikaa. (Kuva Fotolia)

Usein väkivallan muodot yhdistyvät niin, että sama henkilö joutuu kohtaamaan erilaisia tekoja.

LÄHISUHDEVÄKIVALTA Poliisi on muistuttanut tällä viikolla lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja torjunnan tärkeydestä. Lähisuhdeväkivalta voi olla luonteeltaan paitsi fyysistä, myös henkistä.

Lapsiin tai vanhuksiin kohdistuessaan väkivalta voi ilmetä esimerkiksi laiminlyöntinä ja erilaisena kaltoinkohteluna. Usein väkivallan muodot yhdistyvät niin, että sama henkilö joutuu kohtaamaan erilaisia tekoja.

– Lähisuhdeväkivallan torjumisessa on keskeistä, että rikoksen uhri ymmärtää tilanteensa ja hänet saadaan avun piiriin. Myös väkivallan tekijä on saatava ymmärtämään toimintansa vahingollisuus ja hänetkin avun piiriin. Väkivaltaiset ratkaisumallit periytyvät usein omasta lapsuudesta ja kierre on saatava poikki, sanoo poliisitarkastaja Pekka Heikkinen Poliisihallituksesta.

Lähisuhdeväkivalta on luonteeltaan piilorikollisuutta, joka yleensä tulee poliisin tietoon vasta kun sitä on jatkunut jo pidemmän aikaa. Viranomaisten tietoon tulleissa pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 9 900 uhria vuonna 2018.

Heikkisen mukaan lähisuhdeväkivallalle on usein tyypillistä, että uhri ei asiaan liittyvän häpeän tai pelon vuoksi kerro kaikkea asiaan liittyvää, vähättelee vammojaan tai muuten pyrkii suojelemaan tekijää.

Lähisuhdeväkivalta vahingoittaa koko lähipiiriä

Heikkinen muistuttaa, että lähisuhdeväkivalta koskettaa ja aiheuttaa kärsimystä varsinaisen uhrin lisäksi myös muille lähipiiriin kuuluville ihmisille.

– Niin lähisuhdeväkivallan uhri kuin tekijäkin usein turtuu tilanteeseen ja elämäntilaa voidaan alkaa pitää ikään kuin normaalina ja asiaan kuuluvana, vaikka väkivalta ei koskaan ole sitä. Pelko ja uhrin traumatisoituminen voi vaikeuttaa lähtemistä väkivaltaisesta parisuhteesta.

Vaikka uhri onnistuisikin irtaantumaan, tekijän käyttäytymismalli luultavasti jatkuu seuraavissakin ihmissuhteissa.

– Siksi lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja asian puheeksi ottaminen ovat merkittäviä tekijöitä väkivallan ilmitulemiseksi ja tilanteen korjaamiseksi, poliisitarkastaja Heikkinen sanoo.

Tulevaisuuden rikoksia voidaan ennalta estää, kun vahingolliset käyttäytymis- ja ratkaisumallit eivät periytyisi sukupolvelta toiselle.

– Apua tulisi hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska ensimmäinen lyönti on harvoin viimeinen. Lähisuhdeväkivallan tiedetään tyypillisesti pahenevan ja raaistuvan sen myötä, mitä pidempään se saa jatkua, Heikkinen sanoo.

Uhreja ohjataan tukipalveluihin entistä enemmän

Poliisi ohjaa lähisuhdeväkivallan uhrin auttaviin palveluihin. Rikosuhridirektiivi edellyttää yleisten tukipalveluiden järjestämistä, ja kaikilla rikoksen uhreilla on oikeus tukipalveluihin. Palveluja tarjotaan eri kielillä ja muun muassa monikulttuurisuus huomioiden.

Esimerkiksi Rikosuhripäivystyksessä asiakkaiden määrä on viidessä vuodessa jopa yli kolminkertaistunut.

– Rikosuhripäivystyksessä poliisin ohjaamien asiakkaiden määrä kasvoi noin 60 prosentilla vuonna 2019 edellisvuodesta. Myös muut tahot ohjaavat entistä enemmän. Rikosuhripäivystyksessä lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ovat edelleen suurin yksittäinen asiakasryhmä rikostyypeittäin mitattuna, ja määrä asiakkaissa on kasvanut, toteaa Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.

Åbergin mukaan on tärkeää, että lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ja väkivallan pelossa elävät saavat tiedon olemassa olevista auttamispalveluista.

– Me avun tarjoajat rohkaisemme olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä. Se on hienoa, että auttajatahoja on Suomessa nyt aiempaa enemmän, Åberg sanoo.

Jos olet lähisuhdeväkivallan uhri, ota yhteyttä hätätapauksessa 112 tai kiireettömässä tapauksessa paikkakuntasi poliisiin.

Lue myös: Turvakoti tarjoaa suojaa lähisuhdeväkivallan uhreille – mutta miehistä vain joka toinen hakeutuisi turvakotiin

Apua tarjoavat

Järjestöjen apua väkivallan uhreille tarjoavat mm:

Rikosuhripäivystys

Ensi- ja turvakotien liitto

Nollalinja

Monika-naiset

Järjestöjen apua väkivallan tekijöille tarjoavat mm:

Lyömätön linja

Miehen linja

Jussi-työ

Kommentoi Facebookissa