Laihduttamisyritysten tutkimustulos yllättää – riski lihoa ja sairastua diabetekseen nousivat

Jos laihtumisesta on ihmiselle terveydellistä hyötyä, se kannattaa asettaa tavoitteeksi.

Jos laihtumisesta on ihmiselle terveydellistä hyötyä, se kannattaa asettaa tavoitteeksi. (Kuvituskuva Fotolia)

Normaalipainoisten tulisi väitöstutkimuksen mukaan välttää turhia laihduttamisyrityksiä.

TERVEYS Lihavuus on merkittävä kansanterveysongelma. Vaikka laihduttaminen on yleistynyt, painonpudotus ja laihtumisen jälkeinen painonhallinta on suurimmalle osalle ihmisistä vaikeaa. Elintarviketieteiden maisteri Laura Sares-Jäske tutki väitöskirjassaan laihduttamisen yhteyttä useisiin taustatekijöihin, lihomiseen ja riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen pitkällä aikavälillä.

Tutkimus perustui kansalliseen Terveys 2000 -tutkimukseen ja sen seurantatutkimukseen. Lähtötilanteessa 30 vuotta täyttäneistä yhteensä 39 prosenttia naisista ja 24 prosenttia miehistä oli yrittänyt laihduttaa edellisen vuoden aikana. Kaikista tutkimukseen osallistuneista naisista 15 prosenttia ja miehistä 10 prosenttia oli onnistunut pudottamaan painoaan samalla ajanjaksolla.

– Laihduttaminen oli yleistä etenkin 30–39-vuotiailla, henkilöillä, joilla oli paljon ylipainoa sekä korkeasti koulutetuilla. Suurin osa laihduttajista ilmoitti terveellisempiä elintapoja kuin ne, jotka eivät laihduttaneet. Toisaalta laihduttajilla oli epäedullisemmat veren rasva-arvot, heikompi koherenssin eli elämänhallinnan tunne ja enemmän huolia ulkonäöstä ja terveydestä kuin henkilöillä, jotka eivät laihduttaneet, Sares-Jäske kuvailee.

Tulosten mukaan laihduttamisyritykset, laihtuminen ja painon vaihtelu edellisen vuoden aikana olivat yhteydessä painoindeksin ja vyötärönympäryksen kasvuun 11 vuoden seurannan aikana.

– Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat seurannan aikana enemmän kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet. Sen sijaan lihavien kohdalla vastaavaa eroa ei havaittu, Sares-Jäske sanoo.

Juttuvinkki: Oletko vyötäröltäsi lihava? – Tutkimuksen mukaan sinun on syytä välttää alkoholia

Tyypin 2 diabetekseen sairastui 15 vuoden rekisteriseurannan aikana 417 henkilöä. Laihduttaminen oli yhteydessä suurempaan riskiin sairastua diabetekseen seurannan aikana.

– Riski oli suuntaa antavasti korostuneempi niillä laihduttajilla, joilla oli epäterveellisiä elintapoja, Sares-Jäske kertoo.

Sares-Jäske kertoo, että havaittujen yhteyksien taustalla on todennäköisesti se, että laihduttamisyrityksillä on taipumus epäonnistua. Laihduttaminen aktivoi biologisia mekanismeja: se esimerkiksi madaltaa aineenvaihduntaa ja voi lisätä näläntunnetta. Näin biologia pyrkii ehkäisemään laihtumista ja edesauttamaan lihomista.

– Laihduttamisen ja tyypin 2 diabetekseen sairastumisen suuntaa antavasti korostunut yhteys henkilöillä, joilla oli epäterveellisiä elintapoja, viittaa siihen, että etenkin kehnosti toteutettu laihduttaminen voi olla yhteydessä haitallisiin seurauksiin, Sares-Jäske sanoo.

Väitöstutkimuksen tuloksista huolimatta Sares-Jäske korostaa, että jos laihtumisesta on ihmiselle terveydellistä hyötyä, se kannattaa asettaa tavoitteeksi. Sares-Jäsken mukaan normaalipainoisten henkilöiden kannattaisi kuitenkin välttää turhia laihduttamisyrityksiä.

– Normaalipainosten tulisi keskittyä terveellisten elintapojen omaksumiseen, jotta he voivat säilyttää normaalipainonsa ja ehkäistä painon nousun tulevaisuudessa.

Elintarviketieteiden maisteri Laura Sares-Jäske väittelee Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnasta aiheesta Self-report dieting attempts and intentional weight loss in a general adult population: Associations with long-term weight gain and risk of type 2 diabetes.

Lue myös: Haluatko onnistua painonhallinnassa? – Älä laihduta vaan syö säännöllisesti

Kommentoi Facebookissa