Lapsiasiavaltuutettu on kriittinen etäopetukselle – ”Ennen on otettava kaikki muut suojauskeinot käyttöön”

Tartuntojen ehkäisytoimenpiteiden tulisi vaikuttaa mahdollisimman vähän haitallisesti lapsiin. (Kuva Lapsiasiavaltuutetun toimisto)

Nykyiset yhdeksäsluokkalaiset ja abiturientit ovat käyneet lähes koko yläkoulun tai lukion korona-aikana.

KORONAVIRUS Suomen koronatilanne on mennyt huonompaan suuntaan viimeisten kuukausien aikana, ja uusia rajoituksia on asetettu aika ajoin. Tähän mennessä lähes kaikki voimassa olevat rajoitukset on asetettu alueellisten viranomaisten toimesta alueen tilanteen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt valtioneuvoston koronaministeriryhmälle valtakunnallisen etäopetussuosituksen antamista koko Suomeen. Suositus koskisi perusopetuksen 4.–9.-luokkia sekä toisen asteen oppilaitoksia. Päätöksiä etäopetuksesta tekevät kuitenkin alueelliset viranomaiset ja viranhaltijat.

– Tautitilanne on huolestuttava, mutta ennen etäopetukseen siirtymistä on otettava kaikki muut suojauskeinot käyttöön. Olen kesästä asti peräänkuuluttanut koulujen terveysturvallisuustoimia – ilman vaikutusta, kertoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Pekkarinen korostaa, että kaikessa koronaan liittyvässä päätöksenteossa tulee huomioida lapsen ja nuoren oikeudet sekä rajoitusten oikeasuhtaisuus niitä asetettaessa. Erityisesti lasten kohdalla rajoitusten kanssa pitää olla tarkkana, ja lapsiin kohdistuvien rajoitusten täytyy olla välttämättömiä tartuntojen ehkäisemiseksi.

Rajoituksia tulee ensisijaisesti kohdistaa aikuisväestöön sekä niille alueille, joissa tartuntoja on paljon. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä monet ministerit ovat katsoneet, että valtakunnallista etäopetussuositusta ei ole tarpeen antaa.

– On erittäin tärkeää myös kuunnella lasten ja nuorten mielipiteitä rajoituksista päätettäessä. Heillä on paras asiantuntemus omasta elämästään. Lasten ja nuorten mielipiteitä tulee arvostaa ja ottaa huomioon samalla lailla kuin aikuistenkin mielipiteitä, Euroopan lasten neuvoston edustaja Eetu Hukkanen huomauttaa.

Hukkanen sanoo, että oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveys ja jaksaminen ovat olleet koetuksella jo useasti pandemian aikana.

– Esimerkiksi nykyiset yhdeksäsluokkalaiset ja abiturientit ovat käyneet lähes koko yläkoulun tai lukion korona-aikana. Erityisesti heidän oppimisensa tukeen tulee panostaa, Eetu Hukkanen huomauttaa.

Kaikilla oppilailla ei ole samanlaisia edellytyksiä etäopiskeluun. Opettajilla tulee myös olla mahdollisuus ottaa oppilaitaan opiskelemaan oppilaitoksen tiloihin, jos he eivät pärjää etäopetuksessa tai tarvitsevat tukea oppimiseensa.

Etäopetuksella on suuria vaikutuksia lasten ja nuorten mielenterveyteen. Lapsiasiavaltuutetun mukaan on mahdollista, että etäopetuksen takia monta tuhatta lasta ja nuorta ei saavu enää kouluun etäopetusjakson jälkeen. Näin kävi esimerkiksi vuoden 2020 ja 2021 etäopetusjaksoilla, jolloin lapsia ja nuoria jäi opetushenkilöstön ulottumattomiin ja “hävisi” opetuksesta.

Lue myös: Etäopinnot ja yksinäisyys ovat koetelleet opiskelijoita – erityisesti nuoret naiset ja tytöt ahdistuvat

Kommentoi Facebookissa