Lemmikkieläinten väkivaltainen kohtelu on lisääntynyt – julmuus kohdistuu erityisesti koiriin

Ihmisten huono-osaisuuden seurauksista myös koirat joutuvat ilmoitusten mukaan kärsimään.

Ihmisten huono-osaisuuden seurauksista myös koirat joutuvat ilmoitusten mukaan kärsimään. (Kuva Fotolia)

Yhteydenotot eläinsuojeluneuvojiin ovat lisääntyneet ja tapaukset ovat yhä vakavampia.

ELÄINSUOJELU SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat raportoivat lisääntyneistä lemmikkieläimiin liittyvistä yhteydenotoista. Kaksi kolmasosaa SEY:n kyselyyn vastanneista eläinsuojeluneuvojista kertoi lemmikkieläimiä koskevien ilmoitusten selvästä lisääntymisestä viimeisen kolmen vuoden sisällä. Suurin osa ilmoituksista koskee koiria ja kissoja.

Puolet vastanneista eläinsuojeluneuvojista on myös sitä mieltä, että lemmikkieläimiä koskevat tapaukset ovat muuttuneet vakavammiksi ja väkivaltatapaukset ovat lisääntyneet. Julmuus näyttää kohdistuvan erityisesti koiriin.

Peräti yhdeksän kymmenestä eläinsuojeluneuvojasta raportoi, että uutta kotia etsivien lemmikkien määrä on lisääntynyt viimeisen kolmen vuoden sisällä.

– Viime vuosina virinnyt tuntuma siitä, että lemmikkieläinten kärsimys ja hätä ovat lisääntymässä, näyttää pitävän paikkansa. Erityisesti eläimiin kohdistettu julmuus ja väkivalta ovat raskaita asioita kohdattaviksi, sanoo SEY:n toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Kissojen kohdalla suuri syy kärsimykseen on se, että omistajat laskevat leikkauttamattomat kissansa kulkemaan vapaana, jolloin ne pääsevät lisääntymään luontoon. Kissojen kontrolloimaton lisääntyminen mainittiin lähes jokaisen eläinsuojeluneuvojan vastauksessa.

– Sairaat, villiintyneet ja sisäsiittoiset kissat, joita kukaan ei hoida eikä halua omakseen, on räikeä eläinsuojeluongelma, joka johtuu suurelta osin tietämättömyydestä ja piittaamattomuudesta. Ongelmaan on ratkaisuja, mutta käytännössä jälkien korjaaminen on jätetty vapaaehtoisten eläinsuojelijoiden hoidettavaksi, sanoo Pulli.

Koirien kohdalla suurimmat ongelmat aiheuttaa se, että hankinnan jälkeen koiran eteen ei jaksetakaan nähdä vaivaa. Koira näyttää vain unohtuvan. Se jätetään yksin pihan perälle surkeisiin olosuhteisiin tai pahimmissa tapauksissa kiinni patteriin.

– Omistaja saattaa lähteä muutaman päivän reissuun ja jättää koiran oman onnensa nojaan. On selvää, että tästä seuraa haukkumista ja muita käytösongelmia, Pulli sanoo.

Ihmisten huono-osaisuuden seurauksista eläimet, erityisesti koirat, joutuvat ilmoitusten mukaan kärsimään. Lukuisissa vastauksissa nousi esiin, kuinka ihmisten päihdeongelmat vaikuttavat eläimiin.

– Koiria lyödään ja potkitaan tai niiden hoito laiminlyödään täysin. Myös ihmisten varattomuus eläinlääkärikäynteihin on suuri ongelma. Eriarvoisuus on lisääntynyt ja monet huono-osaiset voivat yhä huonommin, mikä näkyy eläinten kohtelussa, sanoo Pulli.

SEY:n eläinsuojeluneuvojat auttavat apua tarvitsevia eläimiä muun muassa neuvomalla ja tukemalla omistajia. Vakavat tapaukset viedään eläinsuojeluviranomaisille. SEY toteutti kyselyn eläinsuojeluneuvojilleen 10.–19.8.2018.

SEY:n suurin vuosittainen kampanja, Eläinten viikko 4.–10.10., käsittelee tänä vuonna lemmikin hankkimista ja hoitamista. SEY on viettänyt jo vuodesta 1959 lähtien teemaviikkoa, jonka painopiste on aina ollut lapsissa ja nuorissa. Lähes joka kolmas peruskoulun oppilas saa tänäkin vuonna maksuttoman lemmikkiteemaisen tieto- ja tehtävävihkosen.

Lue myös: Lemmikkieläinten huono kohtelu on lisääntynyt – syynä kasvaneet sosiaaliset ongelmat ja piittaamattomuus

Kommentoi Facebookissa