Lex Malmin kansalaisaloite ehdotetaan hylättäväksi – korvaava lentokenttä kuitenkin löydettävä

Malmin lentokenttä on valiokunnan mielestä kuitenkin merkittävä yleisilmailun ja yksityisen ilmailukoulutuksen keskus.

Malmin lentokenttä on valiokunnan mielestä kuitenkin merkittävä yleisilmailun ja yksityisen ilmailukoulutuksen keskus. (Kuva Fotolia)

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö Lex Malmin kansalaisaloitteesta valmistui.

LEX MALMI Liikenne- ja viestintävaliokunta on hyväksynyt yksimielisesti mietinnön Malmin lentokenttää koskevasta kansalaisaloitteesta. Valiokunta ehdottaa, että kansalaisaloite hylätään.

Valiokunta korostaa mietinnössään aloitteen ongelmallisuutta myös perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten. Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä asianmukaisena, että lainsäätäjä puuttuu kunnallisen itsemääräämisoikeuden piirissä tehtyyn lainmukaiseen yksittäispäätökseen.

Samalla toimittaisiin vastoin jo tehtyjä sopimuksia valtion ja Helsingin kaupungin välillä. Helsinki haluaa rakentaa lentokentän tilalle asuntoja.

Malmin lentokenttä on valiokunnan mielestä kuitenkin merkittävä yleisilmailun ja yksityisen ilmailukoulutuksen keskus, jonka toiminnot tukevat myös kansallista lentoturvallisuutta. Lentokenttä on lisäksi merkittävä huoltotoiminnan keskittymä ja Malmin kentän merkitys liikelennoille, harrasteilmailulle ja huoltovarmuudelle on huomattava.

Liikenne- ja viestintävaliokunta painottaa, että korvaaville ilmailutoiminnoille on tarve esimerkiksi liikelentoja, ilmailukoulutusta ja huoltovarmuutta silmällä pitäen. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon myös kehittyvä älykäs liikenne, ilmailun tuleva kehitys, uusien liikenteen palvelujen kehittyminen ja niiden mahdollisesti mukanaan tuomat uudet tarpeet.

Valiokunta korostaa, että tarve vastaaville ilmailutoiminnoille hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä on selkeästi olemassa. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että mikäli näitä toimintoja joudutaan kokonaan lakkauttamaan, niiden uudelleenkäynnistäminen voi olla olennaisesti vaikeampaa.

Liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa mietinnössään eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Helsingin uudessa yleiskaavassa olevaa Malmin lentokenttäaluetta koskevan kaavaratkaisun kumoamista vaadittiin myös kaikkiaan 16 eri valituksessa, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Malmin kenttä on edelleen toiminnassa, sillä Helsinki on vuokrannut kiitoradat ilmailijoille vielä vuodeksi 2019.

Kommentoi Facebookissa