Lohenkalastus tehovalvonnassa merellä – kiellettyjä ja tunnistamattomia verkkoja hävitettiin

Lohenkalastuksen tehovalvonta toteutettiin Rajavartiolaitoksen pinta- ja ilma-aluskalustolla.

Lohenkalastuksen tehovalvontaa on toteutettu Rajavartiolaitoksen pinta- ja ilma-aluskalustolla. (Kuva Rajavartiolaitos)

Verkkoja ajelehti vapaasti virran ja tuulen mukana aiheuttaen vaaraa myös muulle merenkululle.

KALASTUSVALVONTA Länsi-Suomen merivartiosto toteutti valvonta-alueellaan lohenkalastuksen tehovalvonnan ajalla 17.5.2018–16.7.2018. Valvontaa koordinoitiin Länsi-Suomen merivartioston johtokeskuksen yhteydessä toimivasta valtakunnallisesta Kalastuksenseurantakeskuksesta, jonka tehtävänä on valvoa ensisijaisesti kalastuskiintiöiden valvontaa ja samalla keskitetysti ammattikalastajien lainkuuliaisuutta.

Lohenkalastuksen tehovalvonta toteutettiin Rajavartiolaitoksen pinta- ja ilma-aluskalustolla yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalastusmestareiden kanssa koko Pohjanlahden alueella. Ammattikalastuksen valvonnan ohella valvontaa kohdennettiin erityisesti luvattomaan lohenkalastukseen.

Tehovalvonta johti useisiin jatkotoimenpiteisiin viranomaisten toimesta. Vakavimmissa tapauksissa kalastajat olivat käyttäneet lohenpyyntiin tarkoitettua lohiverkkoa paikoissa, joissa kalastus verkoilla oli kielletty kyseisellä ajanjaksolla. Lisäksi useat näistä verkoista oli ankkuroitu osittain tai täysin puutteellisesti, jolloin ne ajelehtivat vapaasti virran ja tuulen mukana aiheuttaen vaaraa myös muulle merenkululle.

Osassa verkoissa oli kalastusalusten vanhoja tunnuksia tai yhteystiedot puuttuivat kokonaan. Tällaisissa tapauksissa verkot hävitettiin viranomaisen päätöksellä, koska omistajaa ei kyetty löytämään. Kalastusrikosten lisäksi tehovalvonnan aikana havaittiin myös useita kalastushoitomaksujen laiminlyöntejä vapaa-ajan kalastukseen liittyen sekä puutteita vesikulkuneuvojen varustuksissa. Sen sijaan ammattikalastajien kalojen merkitsemisissä ei havaittu puutteita.

Suoritettu tehovalvonta osoittaa, että tarvetta lohenkalastuksen valvonnalle on selkeästi olemassa. Erityisesti luvattomassa kalastuksenvalvonnassa lentokalusto on tärkeässä roolissa rikkeiden havaitsemisessa. Myös muut vesillä työkseen tai vapaa-aikanaan liikkuvat ihmiset ovat tärkeitä tiedonlähteitä valvontatoimien suuntaamiseksi.

Lue myös: Avomereltä saatiin runsaasti silakkaa ja kilohailia – rannikolta puolestaan niukasti saalista

Kommentoi Facebookissa