Loukkaantunutta karhua ja neljää pentua ei ole löydetty – ”Poliisi katsoo oikeaksi määrätä karhu lopetettavaksi”

Joensuun Enossa pentujensa kanssa liikkuvaa karhua yritetään vielä loukuttaa.

Joensuun Enossa pentujensa kanssa liikkuvaa karhua on yritetty loukuttaa. (Kuva Poliisi)

Loukkaantunut naaraskarhu, jolla on mukanaan pennut, saattaa olla ihmisille kohtaamistilanteessa erittäin vaarallinen.

KARHU Poliisille tehtiin 7.7.2021 klo 12 ilmoitus loukkaantuneesta karhusta Joensuun Sarvingin-Pirttivaaran alueelta. Ilmoitustietojen ja ilmoittajan myöhemmin poliisille toimittamien valokuvien perusteella täyskasvuisella karhulla on vasemmassa etujalassaan pienpetojen pyyntiin tarkoitettu rauta. Täyskasvuisen karhun mukana liikkuu neljä pentukarhua. Kuvien perusteella pennut ovat syntyneet viime talvena.

Toimintavaihtoehdoista neuvoteltiin ja konsultoitiin Luonnonvarakeskusta, Riistakeskusta, valvontaeläinlääkäreitä ja muun muassa Ähtärin eläinpuistoa. Valvontaeläinlääkärien, Luken ja eläintarhojen kanta oli emän ja myös pentujen lopettaminen, mikäli jälkimmäisille ei löydy sopivaa sijoituspaikkaa. Kyselyjen perusteella karhuja vastaanottavissa, aluehallintoviraston hyväksymissä eläintarhoissa ei ole tilaa pennuille.

Riistakeskus ehdotti lopettamisen sijaan karhun nukuttamista ja rautojen poistamista ja karhun tilan arviointia nukutettuna. Valvontaeläinlääkäreillä ei ole karhun nukutukseen soveltuvia lääkeaineita tai välineitä, mutta sellaiset oli saatavilla Lukelta. Poliisi päätti yrittää ensisijaisesti nukutusta ja rautojen poistoa ja lopettamista vasta viimesijaisena vaihtoehtona.

Riistakeskus toimitti 16.7.2021 alueelle häkin, jossa nukutus oli tarkoitus toteuttaa ja poliisi pyysi Lukelta virka-apua nukutuksen toteuttamiseksi. Häkki ja Luken henkilöstö olivat valmiudessa 30.7.2021 saakka, mutta karhuista ei saatu tuona aikana havaintoja, eikä nukutusta päästy yrittämään.

Loukkaantunutta karhua on yritetty etsiä ja saada häkkiin nukutusta varten, mutta tuloksetta. Eläinlääkärien arvion mukaan jalassa olevasta pienpetoraudasta aiheutuu karhulle sellaista kipua ja kärsimystä, joka täyttää eläinsuojelulain mukaiset kriteerit lopettamiselle eli eläintä ei voi jättää luontoon. Loukkaantunut naaraskarhu, jolla on mukanaan pennut, saattaa olla ihmisille kohtaamistilanteessa erittäin vaarallinen.

Poliisilain mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä. Eläin saadaan lopettaa myös, jos sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan.

Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

Edellä mainituin perustein poliisi katsoo oikeaksi poliisilain 2:16 §:n perusteella määrätä kyseisen loukkaantuneen karhun lopetettavaksi. Loukkaantuneen täyskasvuisen karhun mukana olevat pennut pyritään saamaan kiinni ja toimittamaan hoitoon joko aluehallintoviraston hyväksymään, eläinsuojelulain mukaiseen eläintarhaan tai maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaiseen tilapäiseen pitopaikkaan. Mikäli pentuja ei saada kiinni, nekin lopetetaan.

Loukkaantuneen eläimen jäljittämisen ja lopettamisen suorittavat havaintopaikan mukaisen riistanhoitoyhdistyksen SRVA-toimijat.

Lue myös: Pihoissa liikkunut susi lopetettiin ampumalla navetan pihaan – ”Lievempiä keinoja ei ollut”

Kommentoi Facebookissa