Löytöpalkkio tuntemattomasta maakotkan tai merikotkan pesästä – luvassa 100 euroa

Maakotka tekee pesänsä yleensä puunrungon puolivälin yläpuolelle, joskus lähes latvaankin. (Kuva Metsähallitus)

Lähes kaikissa tunnetuissa Metsähallituksen mailla olevissa pesissä on numeroitu pesäkyltti.

LUONTO Metsähallitus maksaa sadan euron löytöpalkkion ilmoitetuista maakotkan tai poronhoitoalueelta löydetystä merikotkan pesästä, joka ei ole ennestään Metsähallituksen tiedossa.

Etelämpää Suomesta löydettyjen merikotkien pesistä Metsähallitus ei maksa löytöpalkkiota. Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on maksettu kaikkiaan 196 ilmoitetusta maa- ja merikotkan pesästä.

Lähes kaikissa tunnetuissa Metsähallituksen mailla olevissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta myös muutama tunnettu pesä on kuitenkin ilman kylttiä.

Maakotka tekee pesänsä yleensä puunrungon puolivälin yläpuolelle, joskus lähes latvaankin. Haukkojen pesästä sen erottavat jopa useita senttejä paksut rakennusainesoksat, kun taas haukan pesässä ei juuri ole sormenvahvuutta paksumpia oksia.

Merikotka pesii myös yleensä puun latvukseen, ja sen pesä on rakennettu kuivista oksista ja siinä voi olla lisäksi muuan tuore oksa.  Molemmat kotkat voivat pesiä kerran valitsemassaan puussa useita vuosia. Pesäaineksista saattaa muodostua vähitellen satojen kilojen painoinen risurakennelma.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, kunta ja paikannimi sekä pesän koordinaatit, jos mahdollista. Ilmoitetut pesät tarkastetaan Metsähallituksen toimesta ennen palkkion maksamista.

Pesistä pyydetään ilmoittamaan Metsähallitukseen ylitarkastaja Tuomo Ollilalle, puhelin 040 024 1448 tai sähköpostilla tuomo.ollila@metsa.fi. Myös lisätietoja saa Tuomo Ollilalta.

Lue myös: Seitsenkiloinen nieriä on yksi neljästä uudesta Suomen ennätyskalasta – punnituksessa oltava tarkka

Kommentoi Facebookissa