Luonnonvarakeskus tarkisti hiilinielulaskelmiaan – komission tarkastuspalaute voi vielä muuttaa lukuja

Tulevaisuudessa tullaan vielä kiistelemään hiilinieluista ja metsien hakkuutasosta.

Tulevaisuudessa tullaan vielä kiistelemään hiilinieluista ja metsien hakkuutasosta. (Kuva Fotolia)

Selvitys uudistuskypsien metsien pinta-alatiedon päivittämisen vaikutuksesta valmistui.

HIILINIELU Luonnonvarakeskus on tarkentanut uusintalaskennassa Suomen metsien hiilinielun vertailutason. Tarkennettu vertailutaso on puutuotteet mukaan luettuina -38 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa ja ilman puutuotteita -31 miljoonaa tonnia vuodessa.

Luvut voivat vielä muuttua, kun Suomi loppuvuodesta vastaa kesä-heinäkuussa valmistuvaan EU-komission tarkastusraporttiin. Vertailutason tarkennettu laskenta tehtiin, kun huomattiin, että laskennassa käytetty uudistuskypsien metsien määrä ei ollut yhteismitallinen valtakunnan metsien inventointiaineiston kanssa.

Keväällä uutisoitiin jopa 50 prosentin virheestä hiilinielulaskelmassa koskien uudistuskypsien metsien pinta-alaa. Hiilinielun vertailutasoon yhden laskentaparametrin luokittelumuutoksen vaikutus on noin -3 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

– On hyvä, että laskennan tulokset ovat olleet muun tiedeyhteisön arvioitavissa. Näin havaittu metsien luokittelusta johtuva ero oli mahdollista korjata ajoissa. Nyt tehty korjaus lisäsi hiilinielutavoitetta, mutta laskenta ei ole vielä lopullinen Suomen osalta, sanoo apulaisprofessori Aleksi Lehtonen.

Vuoden 2019 aikana komissio tarkastaa, että maat ovat sisällyttäneet vertailutasoon kaikki LULUCF-asetuksessa edellytetyt asiat ja että maita on asiantuntijaryhmässä arvioitu yhdenmukaisesti. Jäsenmaat saavat mahdolliset tarkennuspyynnöt komissiolta kesä-heinäkuussa. Tämän jälkeen Suomi aloittaa vertailutasoraportin päivittämisen.

– Lopullinen metsien hiilinielun vertailutaso määritetään vasta sen jälkeen, kun Suomi on saanut komissiolta tarkastuspalautteen. Luvut voivat siis vieläkin muuttua, meidän osaltamme työ etenee vertailutasolaskennan prosessin mukaisesti, toteaa Lehtonen.

Vertailutaso on luku, johon tullaan vertamaan metsien raportoitavaa hiilinielun kokoa vuosina 2021–2025. Vertailutaso lasketaan EU:n LULUCF-asetuksen mukaisesti siten, että se osoittaa, kuinka suuri hiilinielu on, kun kyseisenä ajanjaksona metsien käsittely säilyy samanlaisena kuin vuosina 2000–2009. Vertailutason asettamisen tavoitteena ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja pitkällä aikavälillä.

Lue myös: Luonnonvarakeskus esitti eduskunnalle tietoja metsävaroista – hiilinielun luvut viisi miljoonaa tonnia liian pieniä

Kommentoi Facebookissa