Maahantulon rajoituksia kiristetään – vain välttämätön työmatkaliikenne sallitaan

Ulkomaan kansalaisten maahantulo on sallittua myös välttämättömästä ja perustellusta syystä.

Ulkomaan kansalaisten maahantulo on sallittua myös välttämättömästä ja perustellusta syystä. (Kuva Finavia)

Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat voivat edelleen ylittää rajan perustuslain nojalla.

KORONAVIRUS Valtioneuvosto on päättänyt, että maahantulon rajoituksia kiristetään Suomessa. Uudet rajoitukset tulevat voimaan 27.1. ja ne ovat voimassa 25.2. asti. Muutoksilla pyritään vähentämään rajan yli saapuvaa liikennettä, jotta estettäisiin uusien koronavirusmuunnosten leviämistä.

Suomen tautitilanne eroaa huomattavasti muista Schengen-maista, näin ollen matkustajien myötä syntyvä riski virusmuunnosten leviämiselle Suomessa on merkittävä. Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja muiden Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välistä liikennettä ja Suomi rajoittaa maahantuloa kaikista Schengen-maista.

Sisärajan kautta saapuvassa työmatkaliikenteessä sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne Suomeen. Henkilö ei voi itse määrittää työmatkansa välttämättömyyttä. Välttämättömäksi katsotaan yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä.

Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi. Muutokset eivät vaikuttaisi Suomesta ulkomailla työssä käyviin. Karanteeni- ja testaussuositukset koskevat myös ulkomailla työssäkäyviä Suomen kansalaisia.

Juttuvinkki: Koronavirustapausten määrä on laskenut – ulkomailta saadut jatkotartunnat kuitenkin lisääntyivät

Maahantulo on edelleen sallittua terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle sekä vanhustenhuollon ammattihenkilöstölle työtehtävissään; tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstölle työtehtävissään, sekä viranomaisille välttämättömissä virkatehtävissä, diplomaateille, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstölle, sotilashenkilöstölle ja avustusjärjestöjen henkilöstölle työtehtävissään sekä kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvien valtioiden edustajille ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuville henkilöille.

Ulkomaan kansalaisten maahantulo on sallittua myös välttämättömästä ja perustellusta syystä. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajien maahantulo; säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa, omaisuusjärjestelyt Suomessa sekä ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen.

Rajoitusten piirissä olevista Schengen-maista ja eräistä muista maista ulkomaan kansalaisen maahantulo on sallittua perhesyissä. Sukulaisuudeksi katsotaan puolisot – myös avopuoliso ja seurustelusuhde – lapset ja vanhemmat. Tähän kuuluvat myös appivanhemmat ja isovanhemmat. Opiskelu Suomessa on sallittu maahantulon syy rajoitusten piirissä olevista Schengen-maista ja eräistä muista maista.

Juttuvinkki: Koronarokotteista ei ole ilmennyt yllättäviä haittavaikutuksia – iäkkäiden potilaiden menehtymisiä selvitetään Ruotsissa ja Norjassa

Maahantulo on yhä sallittua Suomen oleskeluluvalla matkustaville henkilöille, kansainvälistä suojelua tarvitseville tai muutoin humanitaarisista syistä matkustaville sekä pakottavissa henkilökohtaisissa syissä. Tiettyjen erityisryhmien on mahdollista saapua maahan, erityisryhmät kattavat esimerkiksi kulttuurin, urheilun tai elinkeinoelämän toimijat.

Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöön kuuluminen ei ole enää peruste maahantulolle. Käytännössä tämä koskee vain muita kuin Suomen kansalaisia. Suomen kansalaiset ja Suomessa asuvat voivat edelleen ylittää rajan perustuslain nojalla.

Rajayhteisöjen asukkailla ei myöskään ole enää oikeutta ylittää rajaa muualta kuin rajanylityspaikkojen kautta. Lisäksi Imatran rajanylityspaikka suljetaan henkilöliikenteeltä.

Lue myös: Muuntunut koronavirus tarttuu herkemmin – THL suosittelee nyt yli kahden metrin turvaväliä

Kommentoi Facebookissa